Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 29/05/2022

Phòng chống tác hại của thuốc lá

Cần đẩy mạnh chương trình cai thuốc lá tại nơi làm việc

Cần đẩy mạnh chương trình cai thuốc lá tại nơi làm việc

(06/10/2020)

Trước nhu cầu về cai thuốc lá trong doanh nghiệp/tổ chức, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã xây dựng “Chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp” với các phương pháp hỗ trợ đa dạng, phù hợp với các doanh nghiệp/tổ chức có quy mô khác nhau.

Hiệu quả từ mô hình tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

Hiệu quả từ mô hình tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

(06/10/2020)

Từ chương trình tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, hoạt động này có hiệu quả trong việc hỗ trợ người hút thuốc cai thuốc.

Vquit.vn - nhiều thông tin hữu ích hỗ trợ cai thuốc lá

Vquit.vn - nhiều thông tin hữu ích hỗ trợ cai thuốc lá

(06/10/2020)

Cổng thông tin hỗ trợ cai nghiện thuốc lá vquit.vn được xây dựng và phát triển với mục tiêu tạo ra một cổng thông tin điện tử hỗ trợ cai nghiện thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam.

Tự hào tạo nên mô hình Đại học không khói thuốc đầu tiên  ở Việt Nam

Tự hào tạo nên mô hình Đại học không khói thuốc đầu tiên ở Việt Nam

(06/10/2020)

Qua 16 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nói không với thuốc lá (Non-Smoking Club – NSC) tự hào góp phần tạo nên mô hình trường Đại học không khói thuốc đầu tiên ở Việt Nam - trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội.

Khuyến nghị cho Việt Nam trong quản lý sản phẩm thuốc lá mới

Khuyến nghị cho Việt Nam trong quản lý sản phẩm thuốc lá mới

(05/10/2020)

Việc cho phép thuốc lá mới lưu hành trong thị trường là không phù hợp với các nguyên tắc phòng chống tác hại thuốc lá đã được quy định trong luật phòng chống tác hại của thuốc lá & Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá.