Nuôi bò ứng dụng công nghệ cao để giảm nghèo

Chủ nhật, 17/09/2017 14:03

Những năm gần đây, tỉnh An Giang đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Cùng với việc gắn hoạt động giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới thì hiện nay tỉnh đang khuyến khích nhân rộng mô hình nuôi bò ứng dụng công nghệ cao để thoát nghèo.

Theo kết quả rà soát, số hộ nghèo của An Giang còn 36.726 hộ, chiếm tỷ lệ 6,75%, hộ cận nghèo có 32.845 hộ, chiếm tỷ lệ 6,04%. Hai huyện có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất là huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, đây là những huyện có đông đồng bào dân tộc Kh’mer sinh sống.
 
20170925-m15.jpg
         
Mô hình nuôi bò ở huyện Tri Tôn - An Giang

Để đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo, tỉnh An Giang đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, giúp thay đổi tư duy trong sản xuất. Đồng thời chú trọng việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, xem xét, khảo sát điều kiện thực tế của từng địa phương để triển khai các dự án đầu tư thiết thực và hiệu quả.
 
Theo đó, Dự án “Phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao” đang phát huy tác dụng, giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên có cuộc sống ổn đinh, khá giả. Thực hiện dự án này, bước đầu tỉnh hình thành một số vùng chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Tri Tôn và Châu Thành. Mô hình chăn nuôi này phải có năng suất tăng ít nhất từ 15% trở lên so với mô hình chăn nuôi cũ. Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao này dự kiến sẽ thu lãi khoảng trên 6,7 triệu đồng/con, gấp gần 3 lần so mô hình chăn nuôi thông thường. Giảm chi phi thức ăn, cùng phần ăn 8 con bò trước đây nay có thể dùng nuôi được 11 con. 
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 mô hình giảm nghèo được áp dụng hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo như trồng rau sạch, chăn nuôi bò, nuối cá trong vèo, nuôi tôm, trồng chuối cấy mô, xoài 3 màu... Trong năm 2017, tỉnh phấn đấu giảm 1%-1,5% tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt không để phát sinh hộ nghèo mới và tái nghèo.
 
Để đạt được kết quả này, tỉnh sẽ huy động thêm các nguồn kinh phí trong xã hội để tăng nguồn vốn đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 15%, các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao năng lực và nhận thức cho người nghèo, tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá các chương trình, dự án. Những dự án có hiệu quả kinh tế cao, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với hộ nghèo như nuôi bò ứng dụng công nghệ cao sẽ được tỉnh triển khai nhân rộng./.
Hoàng Lê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top