Nỗ lực số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thứ bảy, 26/11/2022 13:14

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Khánh Hòa, kết quả số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khá tích cực.

20221215-m24.jpg

Ảnh minh họa

Nỗ lực thực hiện

Ngày 30-12-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại kho quản lý dữ liệu kết quả giải quyết TTHC điện tử trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; phối hợp tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bộ phận một cửa. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã số hóa, tạo lập dữ liệu kết quả giải quyết TTHC trên kho quản lý dữ liệu kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với các kết quả giải quyết TTHC mới hình thành trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và xây dựng lộ trình, bảo đảm đến năm 2025, hoàn thành số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Đến nay, 8/8 UBND cấp huyện tiếp tục đạt mức 1 (mức cao nhất) về điều kiện sẵn sàng xây dựng chính quyền điện tử. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) được triển khai đồng bộ và liên thông đến 100% cơ quan, đơn vị, cho phép xử lý, gửi, nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng, liên thông cùng cấp và giữa 3 cấp hành chính, kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã cập nhật 20 biểu mẫu báo cáo, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. UBND tỉnh đang vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tỉnh; giao quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống GIS Khánh Hòa (hệ thống sử dụng công nghệ GIS để xây dựng, phát triển các ứng dụng phục vụ công tác quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh); triển khai tổ công nghệ số cộng đồng… Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đang được tiếp tục hoàn thiện. Kho dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được xây dựng trên trung tâm bước đầu đáp ứng yêu cầu số hóa.

Từ tháng 6 đến tháng 10, đã có 14.790 hồ sơ của cả 3 cấp thực hiện đầy đủ quy trình số hóa, trong đó có 249 hồ sơ được sử dụng lại thông tin, dữ liệu điện tử (người dân không phải cung cấp lại giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa). Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả TTHC điện tử của Khánh Hòa đạt hơn 52,89%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc.

Tiếp tục đôn đốc thực hiện

Ngày 13-10, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 907 đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107, ngày 6-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (điều khoản quy định phải thực hiện đầy đủ quy trình số hóa trong các khâu: Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, trả kết quả và lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử).

Theo đó, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện đầy đủ quy trình số hóa đối với các hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC mới hình thành trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo lộ trình. Cụ thể, cấp tỉnh thực hiện đầy đủ quy trình số hóa kết quả giải quyết TTHC từ ngày 1-6. Cũng từ ngày này, cấp huyện, cấp xã bảo đảm 100% kết quả thẩm tra, xác minh và kết quả trả lời của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC và kết quả giải quyết TTHC được ký số, cập nhật trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Ngoài ra, cấp huyện phải thực hiện đầy đủ quy trình số hóa từ ngày 1-12 và cấp xã thực hiện từ ngày 1-6-2023; riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ, cả cấp huyện và cấp xã phải thực hiện đầy đủ quy trình số hóa từ ngày 1-7.

Hiện nay, UBND tỉnh xây dựng bộ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết TTHC, cung cấp kịp thời, đầy đủ biểu mẫu, công cụ phục vụ số hóa, tạo lập, lưu trữ và quản lý kết quả giải quyết TTHC theo lộ trình giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để số hóa, tạo lập dữ liệu điện tử và phục vụ vận hành các hệ thống thông tin quản lý, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025; bảo đảm hoàn thành số hóa trước ngày 30-6-2025.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương có dưới 20.000 kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cần số hóa phải hoàn thành số hóa, tạo lập dữ liệu điện tử vào bộ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết TTHC trước ngày 31-12; từ 20.000 đến 50.000 kết quả phải hoàn thành số hóa trước ngày 31-12-2023; từ trên 50.000 đến 100.000 kết quả phải hoàn thành số hóa trước ngày 31-12-2024 và từ trên 100.000 kết quả phải hoàn thành số hóa trước ngày 30-6-2025.

 

Nguyễn Vũ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top