Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Chủ nhật, 06/11/2022 14:27

Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó, vai trò, trách nhiệm, giao nhiệm vụ CCHC cho người đứng đầu các đơn vị, địa phương luôn được đề cao, tạo chuyển biến rõ nét ở mỗi cấp, ngành, đưa chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên qua các năm.

20221220-m12.jpg

Ảnh minh họa

Phường Chiềng Lề liên tiếp nhiều năm đứng đầu các xã, phường của Thành phố về chỉ số CCHC. Ông Lê Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Chiềng Lề, cho biết: Thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, Đảng ủy, UBND phường tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cán bộ, công chức để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo phường luôn nêu gương trong công tác CCHC, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xử lý thành thạo văn bản điện tử và ký số trên môi trường mạng; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, có thái độ ứng xử đúng mực trong giao tiếp với công dân. Từ việc nêu gương của người lãnh đạo đã tạo sức lan tỏa tới mỗi cán bộ, công chức, là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC. 10 tháng qua, phường không có hồ sơ thủ tục hành chính nào giải quyết quá hạn.

Tại huyện Yên Châu, với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của người đứng đầu, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện luôn đạt trên 98%. Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cơ quan hành chính là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình CCHC. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên mọi lĩnh vực, phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của các phòng chuyên môn và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Yêu cầu 100% phòng chuyên môn đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc và giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử. Hàng quý, UBND huyện tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị; rà soát, đánh giá thực hiện công tác CCHC để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng... Qua đó, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về việc đẩy mạnh công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, giao nhiệm vụ CCHC cho người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính để kiểm tra việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ cương hành chính. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành đã rà soát lại quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp trong cán bộ; tích cực đổi mới phương thức làm việc, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân. Nhờ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác CCHC ở mỗi cấp, ngành; kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp luôn được cải thiện qua từng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số ít cơ quan, địa phương, người đứng đầu vẫn chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ về CCHC thuộc thẩm quyền quản lý. Dẫn đến việc ứng dụng phần mềm tin học trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu đề ra; vẫn xảy ra tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp...

Khắc phục những hạn chế, thực hiện hiệu quả công tác CCHC thời gian tới, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC theo thẩm quyền quản lý; xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng, cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý công việc trên môi trường điện tử; đa dạng hóa phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính...

Với những yêu cầu đề ra, đòi hỏi các địa phương, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần phải phát huy vai trò, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ CCHC; góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội.

Thanh Huyền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top