Năm 2022, chỉ số cải cách TTHC của Bộ TT&TT xếp hạng cao nhất từ trước tới nay

Thứ năm, 27/04/2023 13:28

Theo Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2022) do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố vào nửa cuối tháng 4/2023, chỉ số cải cách thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 95,27 điểm, xếp thứ 3 trong tổng số 17 bộ, cơ quan ngang bộ.

Đây là thứ hạng cao nhất Bộ TT&TT đạt được về chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính trong 11 năm Chính phủ thực hiện đo Bộ chỉ số cải cách hành chính. Kết quả năm 2022 cho thấy sự cố gắng rất lớn trong công tác cải cách TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bảng chỉ số thành phần cải cách TTHC các bộ, cơ quan ngang bộnăm 2022

20230427-m002.jpg

Bảng chỉ số thành phần cải cách TTHC của Bộ TT&TT từ năm 2012 - nay

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
86.00
85.93
64.93
82.14
85.71
89.31
81.93
78.89
90.67
87.06
95.27

Cũng giống như năm 2020, 2021, Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (xếp thứ hạng 3/17 bộ, cơ quan ngang bộ) tiếp tục cao hơn Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Bộ (xếp thứ hạng 5/17), qua đó góp phần nâng cao điểm Chỉ số CCHC năm 2022, đưa Bộ TT&TT vào Top 5 bộ, cơ quan ngang bộ có điểm Chỉ số CCHC cao nhất.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top