Năm 2012, tăng tốc đưa kết quả cải cách TTHC vào đời sống

Thứ năm, 12/01/2012 14:25

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Theo thống kê của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), tính đến cuối năm 2011, các Bộ, ngành đã đơn giản hóa được hơn 3.000 TTHC, nhiều đơn vị đã hoàn thành trên 80% việc thực thi đơn giản hóa TTHC như Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 96%, Bộ Giao thông vận tải đạt 85%, Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 80%...

img

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thực hiện đánh giá tác động trên 660 TTHC qui định tại 130 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luât. Qua đó nhiều qui định đã được triển khai vào cuộc sống, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiêp khi thực hiện các công việc có liên quan đến TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số Bộ, ngành vẫn chậm trễ trong sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản để triển khai kiểm soát TTHC cũng như việc chậm cập nhật, công khai các qui định mới về TTHC đã được đơn giản hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong năm 2012, mục tiêu chung của công tác kiểm soát TTHC là đưa hoạt động này đi vào chiều sâu, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhiệm vụ ưu tiên đầu tiên là các bộ, ngành cần sớm hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC quy định tại 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, về thực hiện cơ chế, chính sách... nhằm đưa những kết quả của cải cách TTHC vào đời sống.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, cần phải được tập trung thực hiện một cách quyết liệt nhất bởi chỉ có như vậy người dân mới nhanh chóng được thụ hướng những kết quả mà công tác cải cách TTHC mang lại”, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC – Văn Phòng Chính phủ Ngô Hải Phan nhấn mạnh.

Sau khi đã tiến hành công tác rà soát, kiểm tra tại tất cả các địa phương, bộ, ngành trên cả nước, Cục Kiểm soát TTHC tiếp tục kiến nghị các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính phục vụ, vì dân; gắn thi đua khen thưởng với kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Để hoạt động này đi vào thực chất, Cục Kiểm soát TTHC sẽ kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương không khen thưởng, bổ nhiệm đối với những cá nhân, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC một cách hình thức, chậm tiến độ, chất lượng kém.

Bên cạnh đó, công tác Kiểm soát TTHC trong năm 2012 cũng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính như kiểm soát chặt chẽ các thủ tục thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý từ khâu dự thảo đến việc thực thi; nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản quy định về TTHC; kịp thời công bố công khai và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia; niêm yết công khai, đầy đủ TTHC tại nơi giải quyết công việc để cá nhân, tổ chức; tiếp nhận, xử lý có kết quả các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thường xuyên nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị cấp dưới để có những biện pháp đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời trong quá trình giải quyết TTHC.

Công tác truyền thông, tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của toàn xã hội về hoạt động kiểm soát TTHC; huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cá nhân, tổ chức, đoàn thể vào sự nghiệp cải cách TTHC cũng được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2012. Trước mắt, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực tuyên truyền đề nhân dân cả nước tham gia tích cực, có chất lượng cuộc thi “Chung tay cải cách TTHC” do Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Bên cạnh nội dung tổng kết những kết quả đã đạt được, triển khai kế hoạch năm 2012, tại buổi giao ban Bộ, ngành về công tác kiểm soát TTHC đại diện các bộ, ngành cũng đã nêu ra nhiều ý kiến, kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc trong công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện TTHC.

Theo chinhphu.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top