Mường Nhé với công tác giảm nghèo nhanh bền vững

Thứ năm, 17/08/2017 08:47

Nghị quyết 30a được triển khai trên địa bàn huyện Mường Nhé từ năm 2009. Đề án tổng thể gồm 4 đề án thành phần: Đề án hỗ trợ sản xuất; Đề án Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí; Đề án về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ xuống cơ sở và Đề án Kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội. Để Đề án thực hiện có hiệu quả, Huyện ủy, UBND huyện Mường Nhé đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009 - 2020 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo). Hàng năm, căn cứ nguồn vốn Chương trình phân bổ, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết, sau đó phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các đơn vị, cá nhân được giao tổ chức thực hiện các công trình, dự án thành phần.

Để Đề án Kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, UBND huyện luôn quan tâm làm tốt công tác phân tích, đánh giá thực trạng tình hình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; xác định nhu cầu cần đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng của từng vùng, khu vực, từ đó quyết định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở hạ tầng cho những vùng có nhiều lợi thế như: nguồn nhân lực dồi dào; đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào có thể canh tác, chăn nuôi các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao… Bên cạnh đó, UBND huyện luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình đầu tư, đặc biệt là các công trình thủy lợi. Trước khi tiến hành đầu tư xây dựng, huyện bám sát quy hoạch, đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện song song công tác khai hoang với đầu tư xây dựng công trình, từ đó hạn chế tối đa tình trạng thủy lợi được đầu tư đảm bảo chất lượng, nhưng người dân thờ ơ không tiến hành khai hoang, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã đầu tư, xây dựng 21 công trình kết cấu hạ tầng cơ sở với tổng vốn gần 200 tỷ đồng. Trong đó, 5 công trình đường giao thông; 6 công trình nước sinh hoạt; 4 thủy lợi và 6 công trình trường học. Các công trình được đầu tư mang lại hiệu quả, đặc biệt là các công trình giao thông, thủy lợi đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, giao thương tạo cơ hội để các hộ nghèo vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.
 
Triển khai Đề án Thành phần về hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nghèo trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung công tác giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, hỗ trợ nhận giao khoán rừng đối với hộ gia đình; giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất. Từ năm 2009 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã giao khoán trên 60.000ha cho trên 10.000 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 14 tỷ đồng. Hỗ trợ gần 1.500 hộ trên 7 tỷ đồng khai hoang, 612,6ha phục hóa 1,16ha tạo ruộng bậc thang để sản xuất lúa ruộng, canh tác hoa màu. Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch, các cơ quan chức năng đã cấp phát cho 3.195 lượt hộ dân giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao với tổng kinh phí đầu tư 26,591 tỷ đồng. Thực hiện nội dung này, huyện đặc biệt quan tâm đến việc chuyển đổi giống vật nuôi: hỗ trợ các hộ phát triển đàn dê; trâu, bò thể trạng lớn. Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, khuyến ngư. Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn đã triển khai 16 mô hình trình diễn như: mô hình thâm canh lúa đông xuân; mô hình khoai tây; mô hình thí điểm thâm canh cây thảo quả; mô hình chăn nuôi vịt bầu theo hướng an toàn sinh học; mô hình nuôi cá thả ao hệ VAC... Trong đó, mô hình thâm canh lúa đông xuân ở bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện thực hiện cho kết quả tốt: năng suất lúa mô hình đạt 67 tạ/ha, tăng 35% sản lượng so với người dân sử dụng giống lúa địa phương và canh tác theo phương thức truyền thống. Mô hình trình diễn này đã giúp nông dân trên địa bàn thay đổi tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, dựa vào tự nhiên là chính sang ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học trong sản xuất. Song song với việc hỗ trợ công cụ và tư liệu sản xuất, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực với tổng dư nợ hàng chục tỷ đồng./.
 
Mạnh Thắng (Báo Điện Biên Phủ Online)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top