Trả lời kiến nghị của các đơn vị thuộc bộ đối với kiến nghị của các doanh nghiệp, đơn vị gửi tới Hội nghị giao ban QLNN Quý III/2020


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Tại đây:  Upload_Moi/2020_vn/trả-lời-10-kien-nghị-của-DN---gui-TTTT.docx

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)