Cục Viễn thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018


Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 tại 04 vị trí sau:

- Vị trí 1: Quản trị hệ thống và lưu trữ, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 2: Quản trị mạng và an toàn thông tin, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 3: Quản trị ứng dụng, lập trình và kiểm thử phần mềm, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 4: Trực ca, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên hạng IV, mã số V.05.02.08.
 
Thông tin cụ thể về Kế hoạch tuyển dụng xem tại đây

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)