Cục Viễn thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Thứ sáu, 28/09/2018 14:39

Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 tại 04 vị trí sau:

- Vị trí 1: Quản trị hệ thống và lưu trữ, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 2: Quản trị mạng và an toàn thông tin, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 3: Quản trị ứng dụng, lập trình và kiểm thử phần mềm, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 4: Trực ca, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên hạng IV, mã số V.05.02.08.
 
Thông tin cụ thể về Kế hoạch tuyển dụng xem tại đây
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top