Cục Viễn thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017


Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 tại 07 vị trí sau:
Vị trí 1: Kỹ sư quản trị hệ thống và lưu trữ, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 2: Kỹ sư cơ điện, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 3: Kỹ sư quản trị ứng dụng, lập trình và kiểm thử phần mềm, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 4: Kỹ sư quản trị mạng và an toàn thông tin, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 5: Kỹ sư đo kiểm sản phẩm, thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 6: Kế toán viên, mã số 06.031.
Vị trí 7: Viên chức quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, mã số 01.003.
 
Thời gian dự kiến thi tuyển: Quý IV/2017.
Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/9/2017 đến 13/10/2017.
 
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng và Mẫu đơn đăng ký dự tuyển xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm:

Cục Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)