Cục Viễn thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Thứ tư, 13/09/2017 15:14

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 tại 07 vị trí sau:
Vị trí 1: Kỹ sư quản trị hệ thống và lưu trữ, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 2: Kỹ sư cơ điện, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 3: Kỹ sư quản trị ứng dụng, lập trình và kiểm thử phần mềm, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 4: Kỹ sư quản trị mạng và an toàn thông tin, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 5: Kỹ sư đo kiểm sản phẩm, thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số V.05.02.07.
Vị trí 6: Kế toán viên, mã số 06.031.
Vị trí 7: Viên chức quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, mã số 01.003.
 
Thời gian dự kiến thi tuyển: Quý IV/2017.
Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/9/2017 đến 13/10/2017.
 
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng và Mẫu đơn đăng ký dự tuyển xem trong file đính kèm.
Cục Viễn thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top