Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng công chức năm 2017


Cục An toàn thông tin tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 với các vị trí và số lượng như sau:

- Vị trí 1: Công chức làm Quản lý bảo đảm an toàn thông tin. Số lượng: 03 người. (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Ví trí 2: Công chức làm Thống kê, dự báo, cảnh báo các vấn đề về an toàn thông tin. Số lượng: 02 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 3: Công chức làm Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 4: Công chức làm Hành chính- Tổng hợp. Số lượng: 2 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 5: Công chức làm cấp phép nhập khẩu thiết bị tại Phòng Cấp phép sản phẩm, dịch vụ. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 6: Công chức làm Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 7: Công chức làm Xây dựng thể chế chính sách và quy hoạch. Số lượng: 04 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 8: Công chức làm Kế toán tại Phòng Kế hoạch- Tài chính. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

Thông tin cụ thể về kế hoạch tuyển dụng xem tại đây.

Mẫu đơn đăng ký thi tuyển công chức tải về tại đây.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)