Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ sáu, 16/06/2017 13:39

Cục An toàn thông tin tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 với các vị trí và số lượng như sau:

- Vị trí 1: Công chức làm Quản lý bảo đảm an toàn thông tin. Số lượng: 03 người. (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Ví trí 2: Công chức làm Thống kê, dự báo, cảnh báo các vấn đề về an toàn thông tin. Số lượng: 02 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 3: Công chức làm Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 4: Công chức làm Hành chính- Tổng hợp. Số lượng: 2 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 5: Công chức làm cấp phép nhập khẩu thiết bị tại Phòng Cấp phép sản phẩm, dịch vụ. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 6: Công chức làm Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 7: Công chức làm Xây dựng thể chế chính sách và quy hoạch. Số lượng: 04 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Vị trí 8: Công chức làm Kế toán tại Phòng Kế hoạch- Tài chính. Số lượng: 01 người (Công chức loại C, ngạch chuyên viên).

Thông tin cụ thể về kế hoạch tuyển dụng xem tại đây.

Mẫu đơn đăng ký thi tuyển công chức tải về tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top