Lấy ý kiến trên môi trường điện tử

Thứ tư, 06/10/2021 09:27

Ngày 25/08/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1104/TTg-KSTT về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

20210908-m04.jpg

Ảnh minh họa

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”, với mục tiêu phân cấp đối với ít nhất 20% tổng số thủ tục hành chính. Căn cứ xác định phạm vi rà soát là bộ thủ tục hành chính được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (CSDLQG) theo quy định hiện hành, thời điểm các cơ quan, địa phương bắt đầu thực hiện từ ngày 01/10/2021.                                                   

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Phương án đề xuất phân cấp bao gồm: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công, phân cấp cho bộ, địa phương; Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của bộ phân cấp cho địa phương; Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền địa phương cần tiếp tục phân cấp. Đồng thời, triển khai tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo.

Thực hiện mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (hiện có 300 thủ tục hành chính) đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi Bộ quản lý để bảo đảm việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm nguyên tắc quản lý theo ngành, lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước. Đồng thời, bảo đảm việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan phân cấp với cơ quan được phân cấp, thông qua nhiều biện pháp, cách thức và công cụ phù hợp.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, Phương án phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung vào hai hướng chính: (i) Phân cấp cho thủ trưởng các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan; (ii) Phân cấp cho địa phương (UBND/Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở và UBNC cấp huyện, cấp xã).

Thực hiện quan điểm xuyên suốt của Chính phủ: “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, bảo đảm phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông mang tính hiệu quả, khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng riêng Phiếu lấy ý kiến điện tử tại địa chỉ:  

https://drive.google.com/drive/folders/16ZpiRe6hGQ-2ZAaLVpbNTbTURMZwGTo0?usp=sharing.

Phiếu lấy ý kiến điện tử được phân chia tương ứng với các thủ tục hành chính  của12 đơn vị trực thuộc Bộ, để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan thuận tiện đề xuất cũng như giúp các cơ quan thuộc Bộ nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu, mong muốn từ thực tiễn thực hiện, tạo mọi thuận lợi tối đa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian, chi phi tuân thủ.

Qua quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án, Bộ Thông tin và Truyền thông (Văn phòng) mong nhận được những phản hồi, đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về đề xuất phân cấp thủ tục hành chính để tổng hợp, chia sẻ tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và báo cáo Lãnh đạo Bộ, để bảo đảm thực hiện Đề án phân cấp phù hợp nhất với yêu cầu từ thực tiễn và quản lý nhà nước của Bộ./.

 

KSTTHC - Văn phòng Bộ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top