Lai Châu thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ ba, 02/07/2013 13:59

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính (Công văn số 13/VPCP-TCCV ngày 02/01/2013 của Văn phòng Chính phủ), ngày 26/6/2013, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang trực thuộc Sở Tư pháp.

img

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2013, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu sẽ chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số biên chế hiện có của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính sang Sở Tư pháp tỉnh quản lý.

Đây là Quyết định để triển khai Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Việc ban hành quyết định nêu trên đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Lai Châu đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung.

Phòng Kiểm soát TTHC khối KTN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top