Lai Châu: Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 15/09/2017 15:05

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Lai Châu, phát triển thông tin và truyền thông (TT&TT) là tiền đề quan trọng để nâng cao dân trí, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Theo quy định bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành, các tiêu chí thông tin truyền thông cho các xã chuẩn nông thôn mới là: xã có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông, Internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí này.

 
20170920-m02.jpg
Lai Châu đang xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. (Ảnh minh họa: Internet)
 
Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay, hệ thống truyền thanh ở một số địa phương do được đầu tư xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp và hư hỏng kéo dài. Đa phần các thiết bị của trạm truyền thanh đều được lắp đặt ở hội trường của UBND xã mà không có phòng máy riêng nên việc duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin còn gặp khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 69/108 xã, phường, thị trấn có Đài truyền thanh cơ sở thì chỉ có 32 đài truyền thanh xã còn hoạt động bình thường, 20 đài truyền thanh xã chỉ phát được tại trung tâm xã; 17 đài/trạm truyền thanh xã không hoạt động và 39 xã, thị trấn chưa có trạm truyền thanh cơ sở. Hạ tầng và ứng dụng (công nghệ thông tin) CNTT của cấp xã còn nhiều bất cập, hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh mới chỉ tập trung phát triển ở khu vực thị trấn, nơi tập trung đông dân cư, những vùng thuận lợi còn ở nông thôn, một số vùng sâu vẫn còn hạn chế. Việc ứng dụng CNTT tại một số đơn vị còn chưa khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin đã có. Nguồn nhân lực CNTT còn thiếu, nhất là cán bộ có chuyên môn CNTT ở cơ sở. Trong khi đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho thực hiện tiêu chí TT&TT không có nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.
 
Giai đoạn 2012 - 2017, Sở TT&TT đã phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện từng nội dung trong tiêu chí thông tin truyền thông; phân công, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính viễn thông nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu mỗi xã có 1 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, triển khai hiệu quả các chương trình viễn thông công ích, cáp quang đến từng hộ gia đình, đưa internet về nông thôn... Tiếp tục tăng cường triển khai phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành đến các xã, từng bước đáp ứng công tác quản lý, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của ngành về thực hiện các Quyết định số 1600/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 cùng các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng NTM của Bộ TT&TT và UBND tỉnh.
 
Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân và góp phần thực hiện tiêu chí NTM về điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; tăng cường cơ sở vật chất, vùng phủ sóng thông tin di động 3G, triển khai mạng 4G, quang hóa các tuyến truyền dẫn đến xã, bản... Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Chương trình đưa internet về nông thôn; chương trình viễn thông công ích; chương trình máy tính cũ, tri thức mới; Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ... Các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông tại các Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã ngày càng đa dạng, đảm bảo chất lượng. Đến nay, 88/96 xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đều có điểm phục vụ bưu chính - viễn thông và có đường truyền internet đến thôn, các điểm Bưu điện văn hóa xã đã được Bưu điện tỉnh đầu tư nâng cấp phục vụ người dân; và 1.137 trạm BTS phủ sóng viễn thông phần lớn các khu dân cư, hệ thống cáp quang đến các bản để người dân có thể sử dụng, khai thác thông tin từ internet.
 
Theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh vừa ban hành, hiện nay, Sở TT&TT từng bước thực hiện các tiêu chí của ngành. Sở TT&TT đã tham mưu trình UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 với mục tiêu nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm mở rộng diện phủ sóng truyền thanh ở địa phương, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; tăng cường tính đồng bộ về công nghệ truyền thanh. Kế hoạch này ưu tiên cho các xã có các điều kiện về hệ thống cơ sở vật chất để thực hiện như có phòng hoặc nơi để thiết bị và làm việc cho trạm truyền thanh cơ sở, có thiết bị phù trợ để nâng cao chất lượng hoạt động. Theo đó, giai đoạn 2017 – 2020 sẽ nâng cấp phần phát thanh của 02 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện: Than Uyên, Mường Tè; nâng cấp 4 trạm phát lại của Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện: Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè; đầu tư, nâng cấp 48 trạm truyền thanh xã trong đó đầu tư, thiết lập mới 25 trạm truyền thanh xã và nâng cấp 23 trạm truyền thanh xã hỏng; sửa chữa cụm loa truyền thanh thôn, bản, hoạt động kém hiệu quả.
 
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% các xã hoàn thành tiêu chí về TT&TT trong xây dựng NTM, thời gian tới, Sở TT&TT tỉnh Lai Châu tiếp tục hướng dẫn các xã trên địa bàn tỉnh vận hành, khai thác, bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị TT&TT đang có, sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí TT&TT trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo doanh nghiệp bưu chính, viễn thông củng cố nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng điểm bưu chính, viễn thông tại 3 xã còn thiếu; mở rộng diện phủ sóng truyền thanh tại địa phương, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ CNTT cho cán bộ cấp xã; tăng cường công tác tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, báo, Đài PT-TH tỉnh để người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM./.
 
Nguyễn Chanh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top