Kon Tum: Thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ bảy, 19/08/2023 20:43

Mặc dù còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình MTQG 1719), nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, nên việc triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Kon Tum đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của đồng bào DTTS.

 20230709-duy4.jpg

Ảnh minh họa

Xác định triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719 sẽ là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TU về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng ban hành Chương trình hành động số 3299/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định, trong đó đáng chú ý là các công trình hạ tầng được đầu tư đã làm thay đổi diện mạo ở vùng đồng bào DTTS.

Đến thời điểm hiện nay, tất cả các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 đều được các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ động và triển khai kịp thời. Trong đó tất cả các khâu rà soát, xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung hoạt động, danh mục đầu tư, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu thực tế của địa phương, đơn vị được triển khai đồng bộ để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Ước đến 30/6/2023, tỉnh đã giải ngân vốn của Chương trình năm 2022 được hơn 367 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 đạt hơn 242 tỷ đồng, đạt hơn 29% so với kế hoạch.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình. Mục tiêu của kế hoạch phấn đấu mức thu nhập bình quân của đồng bào DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm bình quân 3 - 4%/năm; trên 90% hộ DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối internet băng thông rộng; trên 50% xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn so với tổng số xã thuộc diện khó khăn hiện nay… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tỉnh Kon Tum cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, vì đây là một chương trình lớn và có nhiều dự án thành phần, nhưng Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh nhằm hướng dẫn, tháo gỡ để Chương trình triển khai thông suốt tại các địa phương. Qua đánh giá, tỉnh Kon Tum là một trong những tỉnh thực hiện đạt ở mức khá.

Ngọc Chi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top