Kom Tum: Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719

Thứ sáu, 08/09/2023 07:44

Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719, giai đoạn I: Từ năm 2021- 2025, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 phê duyệt Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

20230809-duy2.jpg

Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch năm 2022, 2023 tổng kinh phí giao thực hiện Đề án là hơn 6,5 tỷ đồng. Tuy nhiên tính đến tháng 6/2023, địa phương mới giải ngân được gần 1,700 tỷ đồng (đạt 25,31%). Nguyên do trong quá trình triển khai còn những vướng mắc về cơ chế làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, chủ động thực hiện những nội dung theo thẩm quyền, sớm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đến đối tượng và địa bàn được thụ hưởng.

Theo đó, một số hạng mục đã được triển khai đạt kết quả như: Tổ chức được 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất; truyền dạy nghề truyền thống cho đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù; hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế; hỗ trợ phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số; hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cân đối hợp lý cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập… Ngoài ra, tỉnh Kon Tum đang đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng các công trình thực hiện đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc Rơ Măm) theo nội dung Đề án, với 2 danh mục: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo đường nội thôn Làng Le và nâng cấp, sửa chữa Nhà rông văn hóa Làng Le.

Qua thực hiện, bước đầu Chương trình đã góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Rơ Măm.

Ngọc Lê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top