Kiên Giang: Chương trình 1719 đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào

Thứ sáu, 01/09/2023 18:17

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) có nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sau 3 năm triển khai Chương trình, tỉnh Kiên Giang đã góp phần đáp ứng nguyện vọng của đồng bào, từng bước thay đổi bộ mặt vùng DTTS và miền núi.

20230609-duy17.jpg

Ảnh minh họa

Theo ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, trong 3 năm (2021-2023) tổng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 phân bổ cho tỉnh Kiên Giang là trên 446 tỷ đồng, thực hiện 11 Tiểu dự án thuộc 9 Dự án của Chương trình. Tuy nhiên, do các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2023 chủ yếu tập trung vào việc xây dựng, ban hành quy định cơ chế chính sách và còn một số khó khăn nhất định nên tiến độ giải ngân vốn cho các dự án, tiểu dự án của Chương trình lũy kế đến tháng 30/6 mới đạt 10,21%.

Cũng trong giai đoạn 2021-2023, có 12/21 chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 0,4%/năm, 100% xã vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm xã và đường liên xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% ấp, khu phố có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố, 88% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 95%, học trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt 90%; người từ 15-60 tuổi đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 88%...

Có thể nói, Chương trình đã huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện, bao gồm cả nguồn ngân sách của Trung ương, của tỉnh, các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Chương trình đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống người dân; hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...Qua đó, đã tạo được niềm tin của người dân, nhất là đồng bào DTTS với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Kiên Giang phấn đấu thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020. Để đạt mục tiêu, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, các chính sách trong vùng DTTS như: Dự án hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề và giải quyết việc làm, đào tạo nghề; chính sách đối với người uy tín trong đồng bào DTTS; chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS nghèo, đặc biệt khó khăn và các chính sách an sinh xã hội khác… theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao đời sống, giảm nghèo trong đồng bào.

Đối với chính sách giáo dục - đào tạo, tỉnh Kiến Giang sẽ thực hiện tốt việc vận động con em đồng bào đến trường đạt tỷ lệ cao ở các cấp học, hạn chế tỷ lệ bỏ học giữa chừng, triển khai tốt các chính sách về giáo dục cho học sinh DTTS theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp thực hiện tốt chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và chính sách y tế cho đồng bào DTTS...

Như Tâm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top