Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh Hóa và An Giang

Thứ tư, 19/07/2017 15:22

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa có Thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh An Giang .

Trước đó, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế  một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh An Giang.

Kết quả kiểm tra công tác CCHC tại tỉnh Thanh Hóa cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch, đổi mới việc thực hiện TTHC, giúp giải quyết nhanh, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, trong đó đã phê duyệt để chuẩn bị tổ chức thực hiện Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa,... Tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở 29/29 sở, ngành cấp tỉnh; 27/27 cơ quan UBND cấp huyện và 635/635 cấp xã; hệ thống một cửa điện tử hiện đại cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện đã được triển khai và đưa vào sử dụng tại 20/27 UBND huyện, thị xã, thành phố và 7/21 đơn vị cấp tỉnh.
 
Tỉnh An Giang đã triển khai và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với 17 sở, ban, ngành, 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chấn chỉnh, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính để tạo chuyển biến về hiệu quả, uy tín và chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với việc thực hiện giám sát và công bố, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào ngày 05 hàng tháng trên báo An Giang và Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện khá toàn diện. An Giang là một trong những tỉnh triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại Thanh Hóa chưa toàn diện, triệt để, chưa có nhiều đột phá, chưa xứng với tiềm năng của tỉnh; một số chỉ số đánh giá về CCHC của tỉnh có chiều hướng giảm; vẫn còn việc quy định thêm các TTHC không cần thiết, không hợp lý.

Còn tại An Giang, tốc độ CCHC nhìn chung còn chậm; việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của các cơ quan hành chính chưa đồng đều, vẫn còn nhiều hồ sơ giải quyết quá hạn, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai; TTHC được chỉ đạo rà soát, cắt giảm, nhưng vẫn còn rườm rà...
 
Để công tác CCHC tại 2 tỉnh Thanh Hóa và An Giang được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo UBND 2 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã khắc phục ngay những bất cập, tồn tại; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016.
 
Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai CCHC một cách quyết liệt, toàn diện, sâu sát hơn, trong đó tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 
Tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác CCHC; tăng cường khả năng giám sát của người dân và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành các cấp thông qua việc triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, TTHC.
 
Triển khai có hiệu quả Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa theo quyết định đã được phê duyệt; nhanh chóng đưa Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả TTHC tỉnh An Giang vào hoạt động; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và An Giang.
 
Theo Minh Hiển - Báo điện tử Chính phủ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top