Kiểm soát thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Thứ năm, 22/09/2022 10:39

Sáng ngày 22/9/2022, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 với mục tiêu “lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”. Đồng thời, định hướng, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

IMG-8908.JPG

Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Thắng cho biết, Nghị quyết số 01, 02/NQ-CP hàng năm cùng với nhiều Nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ cũng như chuyên đề của Chính phủ cũng đều nêu bật một trong các trọng tâm trong công tác điều hành Chính phủ là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách thực chất.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, với việc nghiên cứu, rà soát kỹ, áp dụng cơ chế có thể giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử trong việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ TT&TT đã xây dựng, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 200 quy định về TTHC/720 quy định quy định về hoạt động kinh doanh, chiếm tỷ lệ 27,8% tổng số quy định, vượt yêu cầu Chính phủ đặt ra. Qua đó, chi phí tuân thủ TTHC cũng tiết kiệm được trên 63 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Minh Thắng cũng cho biết thêm, tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC, Bộ TT&TT đã triển khai rà soát, đánh giá, tổng hợp, xem xét sửa đổi và đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm quyền giải quyết các TTHC theo hướng phân cấp giải quyết từ Lãnh đạo Bộ xuống Lãnh đạo Vụ/Cục/Trung tâm thuộc Bộ và từ Bộ xuống địa phương hoặc từ cấp tỉnh, huyện xuống đến xã, đảm bảo phân cấp ít nhất 20% TTHC theo yêu cầu. Bộ TT&T là một trong số ít các Bộ (5 Bộ) đã hoàn thành mục tiêu xây dựng phương án phân cấp ít nhất 20% TTHC.

Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT cũng đề nghị các đại biểu, đại diện doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, các chuyên gia, những người chỉ đạo hoặc tham gia trực tiếp thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cùng trao đổi, thảo luận và đóng góp về các vấn đề cụ thể trong công tác kiểm soát TTHC để thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

IMG-8921.JPG

Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư Pháp hướng dẫn 04 chuyên đề về công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

Chuyên đề 1: Phổ biến những kết quả và định hướng triển khai các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp trong giải quyết TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025… của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên đề 2: Phổ biến, hướng dẫn nhanh những điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Chuyên đề 3: Tập huấn về đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Chuyên đề 4: Tập huấn về nhập dữ liệu và tham vấn doanh nghiệp trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh của Chính phủ.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe các chuyên và cùng trao đổi, hỏi đáp, thực hành nhập dữ liệu, tham vấn doanh nghiệp trên Hệ thống cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh của Chính phủ./.

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top