Khảo sát công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh

Thứ bảy, 31/12/2016 19:38

Trong hai ngày 27-28/12/2016, trong khuôn khổ Chương trình tập huấn bồi dưỡng công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính năm 2016 cho công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã tổ chức đi thực tế khảo sát kinh nghiệm triển khai công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác do ông Lê Trung Trường - chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Vụ Kế hoạch-Tài chính; công chức, viên chức các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Công tác thanh niên, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Trung tâm Thông tin.

img
Ông Phạm Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, giới thiệu
về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công tại UBND phường Cao Xanh.


Quán triệt ý kiến chỉ đạo trước chuyến công tác của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa về việc cần nghiêm túc, chủ động tìm hiểu, trao đổi, lắng nghe các kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính khi đi khảo sát thực tế tại địa phương, qua đó chắt lọc những kinh nghiệm, bài học phù hợp để tham mưu cho lãnh đạo, áp dụng trong công tác cải cách hành chính ở từng đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Trong 2 ngày tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại 4 cơ quan gồm: UBND phường Cao Xanh, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long, UBND phường Yên Thanh và Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí.

img
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND phường Cao Xanh,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.


Tại mỗi điểm khảo sát, Đoàn đã thăm, khảo sát và làm việc với lãnh đạo và công chức bộ phận Một cửa. Bên cạnh việc nghe giới thiệu một số thông tin đặc thù, quy trình, thủ tục và những kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính công tại UBND phường và Trung tâm Hành chính công, các thành viên trong đoàn đã chủ động nghiên cứu văn bản, tài liệu niêm yết tại trụ sở, đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ thêm các thông tin liên quan mà các thành viên quan tâm; đồng thời cũng chủ động tiếp cận, trao đổi, lắng nghe ý kiến phản ánh của những người dân đến giao dịch tại bộ phận Một cửa của UBND phường và Trung tâm Hành chính công.

img
Ông Tạ Ngọc Hải - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, tìm hiểu thông tin
tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

img
Trưởng đoàn Lê Trung Trường lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân về kết quả
giải quyết thủ tục hành chính tại Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.


Qua thực tế khảo sát, đoàn công tác ghi nhận công tác cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Ninh có nhiều kết quả tích cực, cung cấp nhiều thông tin hữu ích; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp đã trực tiếp góp phần cải cách hành chính một cách rõ rệt, nâng cao kết quả và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm thiểu phiền hà, đi lại cho công dân và tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính công tại cơ quan nhà nước; công chức khi làm việc có thái độ lịch sự, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tận tình hướng dẫn thủ tục cho người dân; thời gian xử lý hồ sơ đúng quy định.

img
Đoàn công tác đến thăm và khảo sát thực tế tại Trung tâm Hành chính công
Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.


Bên cạnh đó, chương trình tập huấn khảo sát thực tế về công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh ghi nhận một số bài học, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, như: về tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời chấn chỉnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong công tác cải cách hành chính và xử lý công chức có hành vi vi phạm; về công tác quản lý công chức tại bộ phận trực tiếp làm việc với công dân, tổ chức; về tinh thần thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của công chức, viên chức; về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, quy trình xử lý hồ sơ, văn hóa ứng xử và giao tiếp công vụ tại các Trung tâm Hành chính công (HCC) thành phố Hạ Long và thành phố Uông Bí.

Một số hình ảnh hoạt động khảo sát thực tế của đoàn công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tại tỉnh Quảng Ninh:

img
Các thành viên đoàn khảo sát thực tế trao đổi với lãnh đạo UBND phường Cao Xanh
về một số vấn đề khi giải quyết thủ tục hành chính công tại cấp phường.

 

img
Quang cảnh tại tầng 2 Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long.

 

img

img

 
img
Đoàn khảo sát thực tế của Bộ Nội vụ làm việc với Giám đốc Trung tâm
Hành chính công Thành phố Hạ Long Bùi Thị Hải.

 
img
Khảo sát thực tế tại UBND phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

 

img
Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trực tiếp giải đáp
ý kiến của công dân phường Yên Thanh về quy trình, thủ tục hành chính công.

 

img
Đoàn khảo sát thực tế trao đổi với Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công Thành phố Uông Bí.

 

img
Các thành viên trong Đoàn tìm hiểu hệ thống tra cứu thông tin tại Trung tâm
Hành chính công TP Uông Bí.

 
img
Màn hình thông tin Tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ đặt tại Trung tâm HCC thành phố Uông Bí.

 

img
Viên chức Trung tâm HCC thành phố Uông Bí giải trình với Phó Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả giải quyết
thủ tục hành chính liên quan đến phản ánh của công dân tại UBND phường Yên Thanh, TP Uông Bí.

 

img
Đoàn khảo sát thực tế của Bộ Nội vụ làm việc với UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sáng ngày 28/12/2016.

 

Nam Phong
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top