Kết quả triển khai và thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin tại Thanh Hóa

Thứ tư, 15/11/2017 14:14

Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Dự án: Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017; xác định chức năng, nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án 4 “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

20171115-m1.jpg
 
Toàn cảnh lớp tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
 
Trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 114/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án 4 “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020, trong năm 2017, Sở đã tập trung triển khai các nội dung hoạt động “Giảm nghèo về thông tin” với các nội dung cụ thể như:
 
Tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, trong đó tập trung cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho gần 160 cán bộ thông tin tuyên truyền ở cơ sở thuộc 4 huyện miền núi, ven biển: Như Xuân, Mường Lát, Quan Sơn và Tĩnh Gia.
 
Nhằm tăng cường đưa nội dung thông tin về cơ sở, Sở đã thực hiện đặt hàng xuất bản một xuất bản phẩm, giới thiệu “Kinh nghiệm phát hiện phòng trừ sâu bệnh các loại cây trong vườn nhà và trang trại”, in 1.400 cuốn để chuyển cấp phát cho các xã và bưu điện văn hóa; đặt hàng sản xuất mới 08 phóng sự phát thanh, truyền hình có nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu những cách làm hay, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phổ biến những kiến thức, khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; giới thiệu những gương điển hình trong công tác  xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của các cá nhân, gia đình để phát trên sóng phát thanh và truyền hình của các huyện, các xã nhằm giúp cho người nghèo được tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp thu, học tập những kiến thức, kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thực hiện rà soát và đầu tư, hỗ trợ cho 11 xã, mỗi xã một bộ phương tiện tác nghiệp thông tin cổ động gồm các thiết bị tăng âm, loa đài, các thiết bị phụ trợ phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin của người dân ở xã đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, xã bãi ngang ven biển.
 
20171115-m2.jpg
 
Đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Phó Giám đốc Sở TT&TT trao 02 bộ phương tiện cổ động cho đại diện lãnh đạo xã Cát Vân, xã Tân Bình của huyện Như Xuân
 
Từ việc triển khai thực hiện những hoạt động “giảm nghèo về thông tin” trong năm 2017 đã dần từng bước tạo điều kiện cho người dân, nhất là bộ phận dân cư nghèo được tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo và những quyền lợi gắn bó thiết thân với cuộc sống của bà con. Đây cũng là cơ hội để người dân nghèo được cập nhật nắm bắt thông tin, tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào cuộc sống, lao động, sản xuất, góp phần làm giàu giá trị tri thức, văn hóa, kinh tế cho bản thân, gia đình và xã hội, từng bước thực hiện thành công Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, góp phần hoàn thiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020./.
Phòng Quản lý BCXB - Sở TT&TT Thanh Hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top