Kết quả công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ TT&TT trong 9 tháng đầu năm 2019

Thứ tư, 16/10/2019 14:09

Tính đến hết quý III/2019, Bộ đã rà soát, đánh giá xong 12/16 TTHC (04 TTHC thuộc lĩnh vực Viễn thông, Báo chí sẽ tiến hành rà soát, đánh giá trong Quý IV).

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 2240/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát, đánh giá 16 TTHC thuộc 05 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử; Viễn thông và Internet; Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, in và phát hành theo đúng phương pháp, quy trình đã được pháp luật quy định. Tính đến hết quý III/2019, Bộ đã rà soát, đánh giá xong 12/16 TTHC (04 TTHC thuộc lĩnh vực Viễn thông, Báo chí sẽ tiến hành rà soát, đánh giá trong Quý IV).
 
Công tác rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức thực hiện theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ mà kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, không chỉ tập trung rà soát những TTHC được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông còn luôn quan tâm, theo dõi rà soát, đánh giá, kịp thời phát hiện để có phương án loại bỏ hoặc chỉnh sửa những TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà, bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC. Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngoài 12/16 TTHC đã rà soát, đánh giá theo kế hoạch, Bộ đã rà soát, đánh giá thêm đối với 21 TTHC thuộc các lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành (06 TTHC); Viễn thông và Internet (05 TTHC); Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (10 TTHC). Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về những TTHC này đều đang trong giai đoạn trình cấp có thẩm quyền ký ban hành.
 
Qua công tác rà soát, đánh giá TTHC, Bộ đề xuất đơn giản hóa 09 TTHC, gồm:
 
1. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền: Đề xuất cắt giảm 50% số lượng hồ sơ từ 02 bộ còn 01 bộ; Cắt giảm 20% thời gian giải quyết hồ sơ (từ 30 ngày làm việc cắt giảm còn 24 ngày làm việc).
 
2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền: Đề xuất cắt giảm 50% số lượng hồ sơ từ 02 bộ còn 01 bộ; Cắt giảm 20% thời gian giải quyết hồ sơ (từ 15 ngày làm việc cắt giảm còn 12 ngày làm việc).
 
3. Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền: Đề xuất cắt giảm 50% số lượng hồ sơ từ 02 bộ còn 01 bộ; Cắt giảm 20% thời gian giải quyết hồ sơ (từ 20 ngày làm việc cắt giảm còn 16 ngày làm việc).
 
4. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền: Đề xuất cắt giảm 20% thời gian giải quyết hồ sơ (từ 10 ngày làm việc cắt giảm còn 08 ngày làm việc).
 
5. Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng: Đề nghị bổ sung mẫu đơn đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.
 
6. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng: Đề nghị bổ sung mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.
 
7. Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng: Đề nghị bổ sung mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.
 
8. Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học: Đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc.
 
9. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh: Đề xuất quy định thêm về chữ ký số đối với hình thức nộp hồ sơ qua mạng Internet.
 
Đồng thời, Bộ cũng đề xuất Chính phủ hoặc nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản bãi bỏ 03 TTHC, gồm:
 
1. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài do từ khi ban hành (tháng 03/2014) đến nay, thủ tục này chưa phát sinh hồ sơ của cơ quan, tổ chức gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông hay UBND cấp tỉnh để giải quyết, cũng như không có quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi này.
 
2. Báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động do thủ tục này không có đầy đủ thành phần của TTHC, không có kết quả giải quyết TTHC, theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.
 
3. Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố do thủ tục này không có đầy đủ thành phần của TTHC, không có kết quả giải quyết TTHC, theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.
 
Việc rà soát, đánh giá TTHC rất phức tạp và mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu cải cách TTHC. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) trong việc tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ với chuyên đề riêng về rà soát, đánh giá TTHC cho các bộ, ngành và địa phương; tăng cường tổ chức các đoàn công tác rà soát, đánh giá và ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức là đối tượng thực hiện TTHC, kịp thời phát hiện, xây dựng phương án loại bỏ hoặc chỉnh sửa những TTHC không phù hợp, hoặc còn phức tạp gây phiền hà, nhằm bảo đảm các quy định về TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC.
 
Phòng KSTTHC - Bộ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top