Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ sáu, 21/09/2018 14:40

Ngày 19/9/2018, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo và phát hành Thông cáo báo chí kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.
 
Nội dung thông cáo báo chí có các thông tin quan trọng như: số lượng cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động/việc làm, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách... của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính - sự nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở kinh tế cá thể, các cơ sở tôn giáo... trên phạm vi cả nước và các số liệu so sánh tương ứng với kỳ tổng điều tra năm 2012.

 

Để thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị có liên quan thuộc Bộ trong việc truy cập, tiếp cận thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn,  Cổng TTĐT Bộ TT&TT đăng tải tài liệu nêu trên tại đây./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top