Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Thứ hai, 13/02/2023 16:49

Kết luận thanh tra số 134/KL-TTra ngày 02/02/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top