Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính và an toàn thông tin mạng đối với Công ty TNHH SPX Express

Thứ năm, 14/09/2023 15:31

Ngày 13/9/2023, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành kết luận thanh tra số 1394/KL-TTra kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính và an toàn thông tin mạng đối với Công ty TNHH SPX Express.

Kết luận đánh giá, Công ty SPX đã chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Đồng tời, Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc chấp hành các quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; đảm bảo chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; tính 13 giá cước bưu chính; bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính; lập hồ sơ đề xuất cấp độ, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định; giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại; xử lý bưu gửi không có người nhận; thực hiện báo cáo bưu chính theo quy định pháp luật.

Kết luận cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế, như: Công ty SPX thay đổi mẫu phiếu gửi áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính nhưng chưa thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP.

Công ty triển khai chương trình khuyến mại cung ứng dịch vụ bưu chính với giá thấp hơn giá cung ứng dịch vụ trước đó (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) vi phạm quy định về khuyến mại vượt quá tổng thời gian thực hiện khuyến mại dịch vụ là không được vượt quá 120 ngày trong một năm theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, về thời hiệu khiếu nại trong Hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính của Công ty SPX với các khách hàng doanh nghiệp cần phải điều chỉnh lại để phù hợp với quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP và khoản 2 Điều 38 Luật Bưu chính.

Căn cứ vào kết quả thanh tra, ý kiến giải trình của Công ty SPX, tinh thần và thái độ hợp tác, tiếp thu, khắc phục ngay những sai sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SPX về 02 hành vi: Thay đổi mẫu phiếu gửi áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính nhưng chưa thông báo với Bộ TTTT; Triển khai chương trình khuyến mại cung ứng dịch vụ bưu chính với giá thấp hơn giá cung ứng dịch vụ trước đó (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) vi phạm quy định về khuyến mại vượt quá tổng thời gian thực hiện khuyến mại dịch vụ là không được vượt quá 120 ngày trong một năm./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top