Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại cuộc họp với Cục Báo chí về phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP

Thứ ba, 29/03/2011 10:45

 Ngày 28/03/2011, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì cuộc họp để triển khai phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, cuộc họp tập trung việc triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí (do Cục Báo chí triển khai thực hiện). Tham dự cuộc có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế, Cục Báo chí và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (KS TTHC)- Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã kết luận như sau:

1. Nhất trí với lộ trình xây dựng các văn bản QPPL để triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP  do Cục Báo chí và Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) đề xuất (phụ lục đính kèm). 

2. Đối với các thủ tục liên quan đến việc ra phụ trương quảng cáo ( thủ tục số 76, 77 trong Nghị quyết 71/NQ-CP) giao Cục Báo chí chủ trì phối hợp với Văn phòng (Phòng KS TTHC) có giải trình cụ thể về tiến độ triển khai và thời gian hoàn thành chưa thể xác định với lý do: việc xây dựng, sửa đổi các văn bản hiện hành phụ thuộc vào thời gian của việc sửa đổi, bổ sung các dự án Luật Báo chí và Luật Quảng cáo theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội.

3. Văn phòng Bộ (Phòng KS TTHC) chủ trì phối hợp với Cục Báo chí tổ chức buổi làm việc với Cục kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng chính phủ để làm rõ và thống nhất một số nội dung các thủ tục hành chính trong Nghị quyết 71/NQ-CP.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại cuộc họp với Cục Báo chí về phương án thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện.

Toàn văn thông báo

Nội dung đính kèm thông báo

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top