Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020 – 2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Thứ hai, 09/11/2020 10:42

Ngày 04/11/2020, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Quyết định số 815/QĐ-VPCP.

Kế hoạch được ban hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng lượng giao dịch dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn; đồng thời thúc đẩy sự chủ động của các Bộ, ngành trong cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tăng cường sự giám sát của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các bộ, ngành, địa phương; kêu gọi sự chung tay, góp sức, hiến kế của doanh nghiệp trong quá trình cải cách.

 Cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cục kiểm soát thủ tục hành chính cùng với sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công. Nhiệm vụ chung là kịp thời cung cấp thông tin về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ cho nhóm phóng viên báo chí nòng cốt; tập huấn, định hướng công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử; tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí về việc phối hợp tuyên truyền theo chuyên đề; đánh giá kết quả thực hiện truyền thông về Cổng Dịch vụ công quốc gia và Nghị quyết số 68/NQ-CP. Bên cạnh đó, còn có 02 nhiệm vụ cụ thể là:
- Truyền thông nâng cao nhận thức, chất lượng phục vụ và đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua việc: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thiết kế các sản phẩm truyền thông hướng đến đối tượng là người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước; tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ thanh toán trực tuyến đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc các lĩnh vực: điện, bảo hiểm, hộ tịch, quản lý cư trú, khuyến mãi, quảng cáo, đăng ký và quản lý phương tiện, người lái, đất đai, xây dựng và các dịch vụ thanh toán lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh toán điện, nước, thuế, lệ phí trước bạ, thanh toán phí, lệ phí, thanh toán viện phí, học phí và thu phạt xử lý vi phạm giao thông. Xây dựng mỗi cán bộ, công chức, người lao động là một tuyên truyền viên về lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; phát hành phiếu khảo sát điện tử đánh giá chất lượng dich vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 
- Tuyên truyền nhằm thúc đẩy sự chủ động của các Bộ, ngành trong cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tăng cường sự giám sát của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các bộ, ngành, địa phương thông qua việc: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 68/NQ-CP; tổ chức các đoàn khảo sát tình hình thực tế tại một số địa phương về cải cách TTHC, cắt giảm các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tuyên truyền tình hình, kết quả, gương điển hình trong triển khai cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; phát hành phiếu khảo sát điện tử đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. 
 
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Cổng Dịch vụ công quốc gia và Nghị quyết số 68/NQ-CP theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức các hoạt động truyền thông theo Kế hoạch, bảo đảm tổ chức truyền thông tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời phối hợp với Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam nâng cao chất lượng hệ thống, bảo đảm đường truyền thông suốt tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình khai thác, sử dụng.
PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top