Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của Bộ TT&TT

Thứ hai, 09/01/2023 13:33

Ngày 30/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-BTTTT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ TT&TT năm 2023.

Kế hoạch đặt ra 14 nhiệm vụ chính trong công tác kiểm soát TTHC, gồm:

- Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

- Kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

- Công bố, công khai, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

- Rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng, triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC.

- Triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

- Triển khai đề án phân cấp giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT.

- Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC.

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC.

- Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Khảo sát, kiểm tra và đánh giá việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông tin và truyền thông.

- Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện báo cáo về TTHC trên môi trường điện tử.

- Ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, nội dung xây dựng, triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT là một nội dung mới trong kế hoạch kiểm soát TTHC của năm nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top