Huyện Chợ Mới thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng cho người nghèo

Thứ năm, 27/07/2017 16:16

Thời gian qua, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp họ có điều kiện để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập.

Thời gian qua, huyện Chợ Mới đã quan tâm, tích cực giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy đảng, chính quyền đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của chính sách tín dụng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương. Huyện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 
20170727-m19.jpg
 Từ nguồn vốn vay chính sách, nhiều hộ nghèo đã mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo
 
Để người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể từ huyện đến các xã tuyên truyền, chủ động tham mưu cho ban đại diện Hội đồng quản trị huyện kịp thời phân bổ chỉ tiêu tín dụng, thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đúng theo quy định. Ngân hàng chính sách xã hội đã tích cực thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để nguồn vốn vay quay vòng đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tập trung giải ngân các nguồn vốn kịp thời. Cùng với đó, huyện cũng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ giao dịch lưu động, điểm giao dịch ở các xã, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo tốt công tác dân chủ ở cơ sở nhằm giúp các đối tượng vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định.
 
Đến hết năm 2016, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 68 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo trên 40 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là trên 71,9 tỷ đồng, cho vay đồng bào dân tộc thiểu số nghèo là trên 1,4 tỷ đồng, vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là trên 2,1 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm là trên 6,1 tỷ đồng.
 
Chị Ma Thị Tuy - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới cho biết: Hiện toàn xã có trên 600 hội viên hội phụ nữ, trong đó, có trên 60 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ cho vay vốn hộ nghèo, cận nghèo với lãi suất thấp, qua đó nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Qua đánh giá của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, nguồn vốn vay đã góp phần giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Các hộ nghèo sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập, tạo động lực quan trọng giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tính đến hết năm 2016, toàn huyện còn2.360hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,32%, giảm 2,06% so với năm 2015.
 
Năm 2017, huyện Chợ Mới đặt mục tiêu phấn đấu giảm 2 đến 3% hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian tới, huyện Chợ Mới sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các cấp, các ngành, các hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai thực hiện tốt các chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo giải ngân kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho người nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương./.
Hương Lan (giamngheo.backan.gov.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top