Huy động các nguồn lực cho nông thôn đổi mới

Thứ ba, 14/11/2017 10:35

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Mặt tận tổ quốc (MTTQ) tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, tuyên truyền và huy động sức người, nguồn vốn với nhiều cách thức phù hợp, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến trong XDNTM.

Hiệu quả từ các cuộc vận động
 
Ủy ban MTTQ tỉnhCao Bằng  tích cực chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện các nội dung XDNTM theo các hướng dẫn, đề án của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” và kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức XDNTM” giai đoạn 2016 - 2020... Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tập huấn Chương trình XDNTM với nhiều hình thức phong phú, tập hợp, thu hút các cấp, ngành, tầng lớp xã hội, nhân dân, hệ thống chính trị cơ sở tích cực vào cuộc. Trong đó, chú trọng nêu gương sáng, mô hình hay, những việc làm cụ thể, thiết thực để người dân hưởng ứng. 
 
20171114-l2.jpg
 
Nhiều hộ dân huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đã di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.
 
Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức XDNTM”, MTTQ và các đoàn thể nhiều địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh vận động nguồn lực tại chỗ, thu hút nhân dân hiến đất làm đường, nhà văn hóa, sân chơi cộng đồng, đóng góp hàng nghìn công lao động làm trên 150 km đường nông thôn, di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, vệ sinh môi trường, làm nhà văn hóa xã, thôn, bản, xây dựng kênh mương… Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng trăm hộ nghèo; Ban điều hành Quỹ XDNTM kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ trên 13 tỷ đồng hỗ trợ cho nhiều xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Quỹ XDNTM trở thành điểm tựa cho nhiều xã khó khăn trong huy động nguồn lực XDNTM.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Quảng Lương Văn Tán cho biết: Từ năm 2016 đến nay, 19 xã, thị trấn tích cực thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, qua đó số gia đình, tổ dân phố, xóm văn hóa được nâng lên. Thu hút các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 370 triệu đồng cho Quỹ XDNTM, Quỹ “Vì người nghèo”, từ đó huyện đã hỗ trợ cho xã Đào Ngạn trang bị xây dựng Nhà văn hóa, làm đường giao thông, tạo điều kiện cho xã cán đích nông thôn mới... Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sỹ Hai (Hà Quảng) Hoàng Thị Kiều, việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đối với xã gặp nhiều khó khăn do thiếu đất, vật liệu… Nhưng qua các phong trào do Ủy ban MTTQ huyện phát động và chỉ đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tuyên truyền, vận động trên 160 gia đình hội viên, phụ nữ di dời chuồng gia súc, tham gia làm đường nông thôn… Phấn đấu năm 2017 có 90% hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.
 
Cùng với triển khai các CVĐ, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp các cơ quan, ban, ngành giới thiệu việc làm, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu; bảo vệ môi trường; khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ, chăm lo các gia đình chính sách, người có công… Công tác giám sát hoạt động XDNTM được tăng cường; ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng phối hợp tốt việc giám sát thực hiện các dự án, công trình liên quan đến lợi ích của nhân dân. 
 
Tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết XDNTM
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đặng Thị Duyên nhận định: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng XDNTM. Qua đó, khơi dậy và huy động các nguồn lực trong nhân dân hiểu XDNTM là vì lợi ích thiết thực của mình, dân là người làm chủ quá trình XDNTM, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Từ năm 2011 đến nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp trên 76 tỷ đồng thực hiện Chương trình XDNTM; 12/13 huyện, Thành phố có các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã hỗ trợ XDNTM. Hàng nghìn hộ dân từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa hiến đất, ngày công lao động để làm đường nông thôn, nhà văn hóa, xây dựng trường học, kênh mương… trị giá hàng tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực cho các xã thực hiện các tiêu chí XDNTM. Trong triển khai XDNTM tại các xã luôn đảm bảo tính công khai, người dân được bàn bạc thống nhất trước khi triển khai đề án và các nội dung công việc cụ thể tại địa phương. Phát huy vai trò làm chủ của người dân trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ việc lập kế hoạch, phê duyệt dự án, tổ chức thi công, giám sát theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.
 
20171114-l1.jpg
 
Từ nguồn vốn Quỹ Xây dựng nông thôn mới, xã Đào Ngạn (Hà Quảng) đầu tư bê tông hóa các tuyến đường nông thôn.
 
Để hoàn thành chỉ tiêu XDNTM giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện tốt Đề án số 04 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” và Hướng dẫn số 2375/HD-BCĐ ngày 28/8/2013 của Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh Cao Bằng về thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, xóm, xã trong thực hiện XDNTM, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong chung sức XDNTM. Tích cực hướng dẫn, tổ chức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền giám sát, tham gia đóng góp ý kiến trong XDNTM. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ XDNTM với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nhiều mô hình điểm, nhân rộng ra nhiều địa phương. Thực hiện tốt việc đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào và biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình, nhân tố tích cực, tạo nên diện mạo mới ở nông thôn. Phấn đấu cùng với Đảng, chính quyền tăng trên 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top