Họp Ban chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ sáu, 26/05/2017 16:30

Chiều 26/5/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

2017526-u3.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Bưu chính đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng về tình hình triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg. Theo đó, trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã triển khai nhiều nội dung công việc liên quan tới Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, và cũng là một trong những Bộ đầu tiên công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cũng theo báo cáo, hiện nay, đã có 4/24 Bộ, cơ quan ngang Bộ công bố danh mục này, gồm: Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, 62/63 tỉnh, thành phố đã có văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Đặc biệt, UBND TP.Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch triển khai, xây dựng cụ thể cả nội dung trước mắt và lâu dài, cả triển khai thử nghiệm và toàn bộ; 19 tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ bưu chính – hành chính công với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thời gian qua có thuận lợi là do nhiều cơ quan nhà nước ủng hộ, đánh giá cao Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và cũng coi đây là phương thức hiệu quả trong việc cải cách hành chính. Bên cạnh đó,  đối với người dân và xã hội, dịch vụ bưu chính, hành chính công là việc làm rất hiệu quả, thuận lợi, làm giảm chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục hành chính, giảm áp lực cho bộ phận giải quyết thủ tục hành chính.
 
Đại diện Vụ Bưu chính cũng cho biết, bên cạnh những thuận lợi đó thì cũng vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý là đa số cơ quan nhà nước chưa công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, do vậy, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chưa có căn cứ để triển khai mở rộng dịch vụ. Mặt khác, công tác truyền thông về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg chưa mạnh mẽ nên nhiều người dân, tổ chức chưa biết. Ngoài ra, việc kết nối hệ thống thông tin giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan nhà nước chưa được triển khai tốt do các hệ thống thông tin chưa được đồng bộ.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, theo kết quả triển khai Quyết định 45/20016/QĐ-TTg có 53 tỉnh, thành phố đã và đang chuẩn bị công bố danh mục thủ tục hành chính  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Dự kiến, còn khoảng 10 tỉnh/thành phố sẽ hoàn tất việc cung cấp danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tháng 6/2017.
 
Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng cho biết, từ nay đến 31/12/2017, các  Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ có ít  nhất 20 điểm bưu điện văn hóa xã triển khai cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết dịch vụ hành chính công.
 
Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp Ngô Hải Phan cũng cho biết, trong 6 tháng qua, kể từ khi Quyết định 45/2016/QĐ-TTg được triển khai, đã có khoảng 2 triệu lượt người sử dụng dịch vụ bưu chính – hành chính công . Đây là thành công bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, mới có 4/24 Bộ, ngành thực hiện ở cấp Bộ và 28/63 địa phương triển khai. Vì vậy, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn để tăng số lượng người sử dụng dịch vụ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong quá trình triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg.
 
Để việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg có hiệu quả hơn nữa, Thứ trưởng chỉ đạo Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cần chuẩn bị các nội dung gửi công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chưa công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích phải sớm tiến hành thực hiện; Tăng cường các giải pháp để tránh tình trạng UBND tỉnh, thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích nhưng các sở, ngành không triển khai tích cực, trọn vẹn; Hoàn thiện các góp ý để có nội dung triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trong Chỉ thị của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;.../.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top