Hội thi “Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2011-2020”

Thứ tư, 03/07/2013 13:20

Sáng ngày 03/7/2013, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp tổ chức vòng chung kết hội thi “Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn 2011-2020”. Tới dự có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và 16 đội thi đến từ các cơ quan đơn vị các Bộ, ngành và địa phương…

img

Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được khẳng định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước. Thời gian qua, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2010 và giai đoạn 2011-2020 với 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 7 giải pháp, đồng thời xác định trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 với các nhiệm vụ: cải cách thể chế, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công…

Vòng chung kết Hội thi lần này có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước. Giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp tích cực thi đua học tập, rèn luyện phấn đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, chất lượng công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh…

Bên cạnh đó, Hội thi còn hướng tới mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tuyên truyền vận động, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho các đoàn viên công đoàn…

Một số hình ảnh tại hội thi:

img

img

img

 

Tiến Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top