Hội thảo triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ

Thứ năm, 12/01/2017 19:28

Sáng ngày 09/01/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Hội thảo). Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.

20170619-n2.jpg

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cho biết, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ, ngày 29/12/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định 4373/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản hướng dẫn nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 dựa trên các lĩnh vực, các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016, hướng tới công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, các tỉnh trong quý II/2017. Chính vì vậy, Hội thảo lần này được tổ chức nhằm hướng dẫn và lấy ý kiến thực hiện tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, cơ quan ngang bộ bảo đảm trung thực, khách quan, đúng qui định; tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát qui định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế; xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2016; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, ngành, địa phương nói riêng.

img
Ông Phùng Doãn Hưng, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính trình bày Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2016
và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ
 
Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2016 nêu rõ thời gian, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp tương ứng đối với 08 nội dung triển khai: Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, các tỉnh; Tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các bộ, các tỉnh; Điều tra xã hội học; Giám sát công tác điều tra xã hội học; Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính; Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, các tỉnh; Họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh và Công bố Chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời, cũng phân công rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành trong việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2016.
 
Về đối tượng và số lượng điều tra xã hội học cấp bộ:
 
+ Lãnh đạo cấp vụ/cục/tổng cục của 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định Chỉ số cải cách hành chính: 1.296 người (cụ thể là: số vụ, cục và tổng cục thuộc bộ x 3 người/đơn vị x 19 bộ, cơ quan ngang bộ);
 
+ Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 3 người/sở x 19 sở/tỉnh x 63 tỉnh/thành= 3.591 người;
 
+ Công chức của 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định Chỉ số cải cách hành chính: 190 người (cụ thể là: 10 người/1 đơn vị x 19 bộ, cơ quan ngang bộ);
 
Tổng số mẫu điều tra: 5.077.
 
Thời gian điều tra xã hội học: Tháng 2/2017.
 
Cũng tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận, kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của từng bộ, ngành. Ngay tại Hội thảo, ông Phạm Minh Hùng đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của các đại biểu nhằm thống nhất trong cách hiểu, cách tổ chức thực hiện triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016.
 
Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Phạm Minh Hùng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến trao đổi của các đại biểu tại Hội thảo; đồng thời khẳng định Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu nhằm đảm bảo việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2016 thống nhất, hiệu quả đúng với kế hoạch đã đề ra.
 
img
Toàn cảnh Hội thảo
Nguyễn Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top