Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ tư, 28/08/2013 10:49

Sáng 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

img
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, sáng 26/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đã được nhiều Bộ, ngành, địa phương tập trung quan tâm và đạt được một số kết quả tốt.

Điển hình là việc tổ chức, triển khai thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012; chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao, nhân rộng mô hình một cửa điện tử; công tác lập kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra và xây dựng báo cáo cải cách hành chính được thực hiện có chất lượng...

Đến nay, tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; kịp thời ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung khác có liên quan.

Một số Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm máy tính; triển khai xác định vị trí việc làm; thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; xây dựng tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức hành chính, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức;...

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đối với công tác cải cách hành chính được xác định là: tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương; ban hành nghị định thay thế, sửa đổi các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, xây dựng... Triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian tới được xác định là: tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công chức, viên chức; triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi công chức; đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức; chú trọng nâng cao chế độ kỷ luật, trật tự kỷ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ;...

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị này.

Theo: Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top