Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2019

Thứ sáu, 24/05/2019 09:27

Sáng ngày 24/5, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019. Tới dự có Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và các báo cáo viên. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 62 điểm cầu.

20190524-l3.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Việt Nam, trong đó có ngành TT&TT. Năm 2019, Bộ TT&TT chọn chủ đề "Nâng cao thứ hạng Việt Nam" nhằm nâng cao vị thế, vai trò của ngành TT&TT trong sự phát triển của đất nước. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò vô cùng quan trọng; lĩnh vực thông tin, tuyên truyền nói chung và lĩnh vực thông tin cơ sở nói riêng cần từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước; cung cấp thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Xuất phát từ thực tế trên, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019 có sự tham dự của các đồng chí là Lãnh đạo, cán bộ Sở TT&TT các tỉnh, thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, cơ sở Truyền thanh các huyện, quận, thị xã, thành phố trên toàn quốc, thể hiện ý thức, trách nhiệm cao và chia sẻ quyết tâm, nỗ lực cùng Bộ TT&TT tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.
 
Tại Hội nghị, các học viên đã nghe các chuyên đề do đại diện lãnh đạo Cục Thông tin Cơ sở hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thông tin cơ sở trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”, việc đầu tư nâng cấp để hiện đại hóa hệ thống truyền thanh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông…; Đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực thông tin cơ sở.
 
20190524-l1.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đồng thời, để tiếp tục triển khai Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Hội nghị đã nghe báo cáo trình bày chuyên đề: “Một số kết quả chủ yếu thực hiện chính sách pháp luật về kinh tế với quốc phòng, an ninh và phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định 164/ND-CP ngày 21/12/2018” do Thượng tá Vũ Công Hòa, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; “Một số nội dung kết hợp kinh tế với đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự anh toàn xã hội” do GS.TS.NGND Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viên An ninh nhân dân (Bộ Công an) trình bày
 
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu những nội dung được các báo cáo viên truyền đạt, phổ biến tại Hội nghị phục vụ cho công tác chuyên môn của mình được hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
 
 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top