Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Thứ năm, 22/10/2020 14:43

Ngày 21/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, cho lãnh đạo, chuyên viên và thành viên Tổ công tác tại 17 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp lĩnh vực thông tin và truyền thông

cctthc-3.jpg

Các chuyên gia và đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ đã đến tham dự, hướng dẫn, giải đáp để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2020 - 2025.

 Ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, với 04 quan điểm chỉ đạo: Lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Bảo đảm tính công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.
CCTTHC-1.jpg
 Để bảo đảm thực hiện nhanh chóng, chính xác, đầy đủ các yêu cầu, mục đích của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ, quy định cụ thể, rõ ràng từng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kinh doanh năm 2020 của Chính phủ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.
 
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có 02 vướng mắc chính là: Việc thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện kinh doanh để bảo đảm thống kê, cập nhật, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh.

ccctthc-5.jpg

Tại Hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát TTHC và các chuyên gia đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 68/NQ-CP và về phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá, tính toán chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; hướng dẫn cụ thể từng yêu cầu, mục tiêu, thao tác trên Hệ thống phần mềm và trao đổi, thảo luận để thống nhất theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như giải đáp các khó khăn, vướng mắc. Các chuyên viên thực hiện công tác thống kê, rà soát, đánh giá và tính toán chi phí tuân thủ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng đã triển khai thực hành trên Hệ thống phần mềm để có những ý kiến, đề xuất hoàn thiện hệ thống, phù hợp với các quy định của pháp luật chuyên ngành.
 
cctthc-4.jpg
 
Tại Hội nghị, chuyên viên phụ trách kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đã tập trung nghiên cứu, chủ động nêu các vướng mắc, khó khăn để được giải đáp trong quá trình tiếp cận sử dụng Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá và tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, để tiếp tục triển khai, thực hiện nhanh chóng, chính xác các yêu cầu, mục đích Nghị quyết số 68/NQ-CP đề ra./.
 
PHÒNG KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top