Hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn

Thứ hai, 08/05/2023 10:12

Đây là một trong những tồn tại, khó khăn, thách thức phải đối mặt, xử lý mà Chính phủ đã nêu ra tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 diễn ra ngày 05/5 vừa qua.

202358-m01.jpg

Bên cạnh đó,Chính phủ cũng nhận định trong tháng 4, các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực được tập trung chỉ đạo, công tác quy hoạch được chú trọng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được đẩy mạnh gắn với triển khai Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số quốc gia.

Sau khi phân tích tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, nhất là trong bối cảnh thời gian tới những khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn so với cơ hội, thuận lợi; Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh như vậy nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, cần phải nắm chắc, nắm kỹ tình hình; đặc biệt quan tâm công tác phân tích, dự báo để có phản ứng chính sách hiệu quả, kịp thời, sát với thực tiễn.

Quan điểm chỉ đạo điều hành phải nhất quán theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng với đó là phải giữ vững được sự ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đây là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu lên những nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, yêu cầu các bộ, ngành địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, Chính phủ cần tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp qua đó góp phần giữ ổn định và tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cương quyết tháo gỡ mọi rào cản, khó khăn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp, việc triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính nội bộ cần bứt phá mạnh mẽ hơn nữa với quan điểm đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần phục vụ, dám nghĩ, dám làm.

Từ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Các địa phương chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, thương mại.../.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top