Hòa Bình: Đoàn thanh niên tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Thứ sáu, 21/09/2018 10:59

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về tác hại của thuốc lá, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã vận động cán bộ Đoàn chủ chốt gương mẫu giảm hút thuốc lá, tiến tới từ bỏ thuốc lá và cai nghiện thuốc lá…

20180918-m03.jpg
 
Theo Phó bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là thường xuyên giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc bảo vệ môi trường, hướng đoàn viên thanh niên đến lối sống lành mạnh, an toàn. Với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, việc đoàn viên thanh niên cùng đồng hành, cùng chung tay trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.  
 
Với mục đích để mỗi đoàn viên thanh niên tự ý thức được sự nguy hiểm và tác hại của thuốc lá, từ đó hút thuốc có trách nhiệm và tự giác từ bỏ việc hút thuốc; Tỉnh đoàn Hòa Bình đã chủ động tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá như: Tuyên truyền nội dung của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Quyết định 1315/QĐ- TTg, ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”; Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 7/5/2015 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lực quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2022 đến từng đoàn viên thanh niên thông qua tập huấn, sinh hoạt Chi đoàn hằng tháng và tuyên truyền tác hại thuốc lá cả trên website, facebook của Đoàn các cấp... Qua đó góp phần từng bước giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá.
 
Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về tác hại của thuốc lá, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã vận động cán bộ Đoàn chủ chốt gương mẫu giảm hút thuốc lá, tiến tới từ bỏ thuốc lá và cai nghiện thuốc lá. Đây chính là những nhân tố cơ bản, những điển hình có sức lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, từng cán bộ Đoàn lại có trách nhiệm tiếp tục vận động những đoàn viên khác hút thuốc có trách nhiệm, không ảnh hưởng đến tập thể, giảm hút và từ bỏ thuốc lá.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh đoàn, Sở Y tế, Qũy phòng chống thuốc lá - Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5/2018) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5 - 31/5/2018 với hơn 100 đoàn viên - thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tham gia hoạt động  diễu hành tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về việc Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở, trong đó có nội dung cán bộ, Đảng viên, công chức viên chức không hút thuốc lá nơi công sở và nơi công cộng; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 7/5/2015 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020.
 
Ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.
 
Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh để triển khai tốt các hoạt động: Tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực cán bộ Đoàn làm công tác phòng chống tác hại thuốc lá; tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá; xây dựng đơn vị không khói thuốc.
 
Cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của người lãnh đạo các cấp nhất là vai trò trong chỉ đạo triển khai hoạt động tại cơ sở và giám sát tổ chức hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên website, facebook của Đoàn, tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở hơn nữa.
 
Đầu tư cơ sở vật chất hỗ trợ truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá như hệ thống truyền thanh tại cơ sở, tranh, tờ rơi tuyên truyền, cán bộ được huấn luyện về truyền thông tại cơ sở… Lồng ghép các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đưa quy định cấm hút thuốc lá vào quy chế nội bộ của đơn vị./.
 
Bảo Lâm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top