Hết thời hạn có phải đề nghị cấp lại chứng nhận hợp quy?

Thứ năm, 28/11/2019 14:52

Trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết thời hạn, doanh nghiệp phải thực hiện lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy để được phép tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường trong nước. Sản phẩm hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Chi nhánh TPHCM được cấp các Giấy chứng nhận hợp quy sau:
 
 - Giấy chứng nhận hợp quy số B1708260918AE01A2 chứng nhận sản phẩm “Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM/W-CSMA FDD/E-UTRA FDD có thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz, truy cập vô tuyến băng tần 5 GHz và thu phát vô tuyến cự ly ngắn”, có hiệu lực đến ngày 26/9/2020.
 
- Giấy chứng nhận hợp quy số B1823161018AE01A2 chứng nhận sản phẩm “Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM/W-CSMA FDD/E-UTRA FDD có thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz, truy cập vô tuyến băng tần 5 GHz và thu phát vô tuyến cự ly ngắn”, có hiệu lực đến ngày 16/10/2020.
 
Ngày 25/4/2019, Chi nhánh TPHCM đã được Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 cấp Công văn số 152/CN-TT2 về việc Chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz (Bluetooth), ký hiệu: SM-R375 do hãng Samsung Electronics Co., Ltd sản xuất có công suất phát cực đại nhỏ hơn 60 mW (< 60 mW) nên không thuộc quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 8/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Theo đó, sản phẩm nêu trên không bắt buộc chứng nhận, công bố hợp quy.
 
Đến nay, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên không còn nhập các hàng hóa nêu trong các giấy chứng nhận hợp quy nêu trên nữa nhưng Công ty Samsung và đại lý bên ngoài vẫn còn các lô hàng chưa bán hết và tồn kho. Theo Công ty hiểu, các hàng hóa “Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM/W-CSMA FDD/E-UTRA FDD có thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz, truy cập vô tuyến băng tần 5 GHz và thu phát vô tuyến cự ly ngắn” là các thiết bị nằm trong Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền Thông bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.
 
Theo đó, giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm này sẽ có thời hạn tối đa 3 năm theo Điều 12.2 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT được sửa đổi bởi Thông tư 15/2018/TT- BTTTT. Như vậy, giấy chứng nhận hợp quy sẽ hết hiệu lực khi hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hợp quy theo Điều 22 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT; Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 9/7/2019 thay thế Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Danh mục thiết bị bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Chi nhánh Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh hiểu rằng, trong trường hợp giấy chứng nhận hợp quy hết hạn thì Công ty có 2 lựa chọn: Phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hợp quy theo quy định nếu tiếp tục đưa các sản phẩm ra thị trường; hoặc không phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hợp quy nếu không đưa sản phẩm ra thị trường.
 
Nói cách khác, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên không bắt buộc phải tiến hành thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa tồn kho lưu trữ tại công ty và đại lý bên ngoài. Bên cạnh đó, trong trường hợp thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hợp quy là một yêu cầu bắt buộc, Công ty Samsung cũng không tìm thấy thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa tồn kho chưa được đưa ra lưu thông trên thị trường, đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy.
 
Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đề nghị được giải đáp về giấy chứng nhận hợp quy của các sản phẩm/hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy nhưng hiện đang tồn kho và chưa được lưu thông trên thị trường như sau:
 
- Giấy chứng nhận hợp quy hết hạn dựa theo ngày trên giấy chứng nhận hợp quy và giả định như Thông tư không thay đổi (từ thời điểm cấp giấy chứng nhận hợp quy đến khi giấy chứng nhận hợp quy hết hạn): Công ty Samsung và đại lý bên ngoài vẫn tiếp tục đưa các sản phẩm ra thị trường thì có cần thực hiện thủ tục để gia hạn hoặc xin cấp lại giấy chứng nhận hợp quy?
 
- Giấy chứng nhận hợp quy hết hạn dựa theo ngày trên giấy chứng nhận hợp quy và sau này có Thông tư mới (ban hành sau khi giấy chứng nhận hợp quy hết hạn): Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và đại lý bên ngoài vẫn tiếp tục đưa các sản phẩm ra thị trường thì có cần thực hiện thủ tục để gia hạn hoặc xin cấp lại giấy chứng nhận hợp quy?
 
- Giấy chứng nhận hợp quy còn hạn nhưng Thông tư thay đổi (trường hợp này là Thông tư 05/2019/TT-BTTTT thay thế Thông tư 04/2018/TT-BTTTT): Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và đại lý bên ngoài vẫn tiếp tục đưa các sản phẩm ra thị trường thì có cần thực hiện thủ tục để gia hạn hoặc xin cấp lại giấy chứng nhận hợp quy?
 
- Khi Thông tư thay đổi (trường hợp này là Thông tư 05/2019/TT-BTTTT thay thế Thông tư 04/2018/TT-BTTTT, nhưng quy định về chứng nhận, công bố hợp quy đối với sản phẩm thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz có công suất phát cực đại nhỏ hơn 60 mW (< 60 mW) không thay đổi). Công văn do Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận cấp, dựa trên Thông tư cũ để xác nhận sản phẩm thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz có công suất phát cực đại nhỏ hơn 60 mW (< 60 mW) là không bắt buộc chứng nhận, công bố hợp quy, còn giá trị hiệu lực để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại lý bên ngoài tiếp tục đưa sản phẩm được nêu trong Công văn ra thị trường (đối với hàng đang tồn kho) hay phải xin lại Công văn theo Thông tư mới?
 
Công văn do Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận cấp, dựa trên Thông tư cũ để xác nhận sản phẩm thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz có công suất phát cực đại nhỏ hơn 60 mW (< 60 mW) là không bắt buộc chứng nhận, công bố hợp quy, còn giá trị hiệu lực để Chi nhánh Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại TPHCM tiếp tục nhập khẩu sản phẩm được nêu trong Công văn hay phải xin lại Công văn theo Thông tư mới?
 
- Hàng hóa nhập khẩu theo từng sản phẩm đã đăng ký với cơ quan chuyên ngành, đã được thông quan và doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận hợp quy hiệu lực đến ngày 5/9/2018. Vậy sau ngày 5/9/2018, các sản phẩm đã nhập này có được phép tiếp tục lưu hành hay không hay phải làm mới chứng nhận và thông báo hợp quy lại từ đầu?
 
- Hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đã đăng ký với cơ quan chuyên ngành, đã được thông quan và doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận hợp quy theo lô cấp ngày 31/8/2018. Vậy chứng nhận này không có thời hạn, nghĩa là lô hàng này lưu thông cho đến khi doanh nghiệp chủ động ngưng kinh doanh?
 
- Hàng hóa sản xuất trong nước đã có chứng nhận hợp quy có hiệu lực đến ngày 5/9/2018. Vậy sau ngày 5/9/2018, các sản phẩm đã sản xuất trước ngày này và dán tem hợp quy được phép tiếp tục lưu hành hay không hay phải làm mới chứng nhận và thông báo hợp quy lại từ đầu?
 
Về vấn đề này, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:
 
Gia hạn hoặc xin cấp lại Giấy chứng nhận hợp quy
 
Trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết thời hạn, doanh nghiệp phải thực hiện lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy để được phép tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường trong nước. Sản phẩm hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.
 
Trường hợp cụ thể của Giấy chứng nhận hợp quy số B1708260918AE01A2 cấp ngày 26/9/2018 cho thiết bị đầu cuối của SamSung có hiệu lực đến ngày 26/9/2020:
 
- Giấy chứng nhận hợp quy số B1708260918AE01A2 được cấp cho thiết bị đầu cuối thông tin di động có ký hiệu SM-A750GN/DS, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT.
 
- Kể từ ngày 1/7/2019, quy chuẩn QCVN 117:2018/BTTTT có hiệu lực, áp dụng để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thay thế cho quy chuẩn QCVN 47:2015/BTTTT. Theo quy định của Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT (áp dụng tại thời điểm ngày 1/7/2019), khi quy chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa thay đổi thì phải thực hiện lại chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Giấy chứng nhận hợp quy B1708260918AE01A2 dù vẫn còn thời hạn tuy nhiên do có quy chuẩn kỹ thuật mới thay thế nên phải áp dụng quy định của quy chuẩn kỹ thuật mới và phải thực hiện lại chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
 
Trường hợp giấy chứng nhận hợp quy hết thời hạn ghi trên giấy thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.1. Trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định mới thì áp dụng theo quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
Khi thay đổi quy định pháp luật
 
Trường hợp Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT thay đổi thì áp dụng theo Thông tư mới; nếu có quy chuẩn kỹ thuật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Danh mục thì áp dụng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật mới. Trong các trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy còn hạn nhưng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa thay đổi thì phải thực hiện lại chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (trừ khi có văn bản quy định khác).
 
Trường hợp cụ thể của Giấy chứng nhận hợp quy số B1823161018AE01A2 cấp ngày 16/10/2018 cho thiết bị đầu cuối của SamSung có giá trị đến ngày 16/10/2020:
 
- Giấy chứng nhận hợp quy số B1823161018AE01A2 được cấp cho thiết bị đầu cuối thông tin di động có ký hiệu SM-A920F/DS, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT.
 
- Kể từ ngày 1/7/2019, quy chuẩn QCVN 117:2018/BTTTT có hiệu lực, áp dụng để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thay thế cho quy chuẩn QCVN 47:2015/BTTTT. Theo quy định của Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT (có hiệu lực áp dụng tại thời điểm ngày 1/7/2019), khi quy chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa thay đổi thì phải thực hiện lại chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Giấy chứng nhận hợp quy B1823161018AE01A2 dù vẫn còn thời hạn tuy nhiên do có quy chuẩn kỹ thuật mới thay thế nên phải áp dụng quy định của quy chuẩn kỹ thuật mới và phải thực hiện lại chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
 
Ngoài ra, Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 9/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực, thay thế Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT kể từ ngày 1/9/2019. Theo ghi chú (**), mục 3, Phụ lục I của Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT thì thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương nhỏ hơn 60 mW không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Do đó không phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
Phong CCTTHC - TH
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top