Hà Nội đôn đốc xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 29/10/2021 16:15

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3740/UBND-KSTTHC ngày 27-10-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ung-dung-cong-nghe-thong-ti.jpg 

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo thống kê trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đến ngày 21-10-2021, toàn thành phố đã tiếp nhận 3.250 hồ sơ, trong đó, số lượng hồ sơ từ chối và đang xử lý của thành phố là 2.840/hơn 48.000 hồ sơ của toàn quốc, bằng 5,9%.

Căn cứ văn bản trên, đồng thời để việc giải quyết các hồ sơ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, UBND thành phố giao: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc: Tập trung xử lý các hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với các thành phần hồ sơ theo quy định được gửi và ký số của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

UBND thành phố cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định về nội dung trên.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top