Hà Nội: Chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính

Thứ bảy, 19/11/2022 14:51

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về đo lường Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2022

20221220-m15.jpg

Ảnh minh họa

Để làm tốt nhiệm vụ này, thành phố chỉ đạo tiến hành khảo sát cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm khảo sát. Việc khảo sát được tiến hành tại 22 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã, bắt đầu từ tháng 11 và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/12/2022.

Cùng với đó, sẽ khảo sát bằng mẫu phiếu về nội dung trên. Cụ thể, đối với các sở, cơ quan tương đương sở, sẽ lấy 2.550 phiếu khảo sát; con số này đối với UBND các quận, huyện, thị xã là 9.000 phiếu. Phương án khảo sát được kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khảo sát truy hồi qua bưu điện.

Đối với khảo sát qua bưu điện, trên cơ sở danh sách các cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch và nhận kết quả từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm khảo sát, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ lập danh sách đối tượng khảo sát theo công thức chọn mẫu thống nhất, sau đó gửi và thu phiếu qua đường bưu điện.

Còn khảo sát tại bộ phận “một cửa”, trên cơ sở mẫu phiếu và cơ mẫu đã được xác định, trong trường hợp triển khai khảo sát qua bưu điện chưa đủ số lượng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ cử điều tra viên (người thực hiện nhiệm vụ thu và phát phiếu khảo sát) tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao dịch, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”.

Thông qua kết quả đo lường Chỉ số hài lòng, các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục có những giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.

PV/HANOITV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top