Giám sát để vượt khó vươn lên

Thứ bảy, 29/07/2023 09:05

Thời gian qua, hoạt động giám sát đã giúp các địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia. Từ đó, Mặt trận đã đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết, tháo gỡ giúp cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

20230809-duy7.jpg

Ảnh minh họa

Xác định việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nâng cao đời sống. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 13 cuộc khảo sát nắm tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của đồng bào dân tộc, tôn giáo; tổ chức 22 cuộc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 10 cuộc giám sát việc thực hiện Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua công tác khảo sát, giám sát, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã có các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Ghi nhận tại các địa phương, công tác kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được MTTQ các cấp chú trọng thực hiện. Trong đó có giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Cụ thể, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình tại 2 huyện Tràng Định, Đình Lập. Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát, làm việc với UBND huyện Hữu Lũng về việc xem xét đề nghị điều chỉnh danh mục công trình đối với Tiểu dự án 1 của Dự án 4 về một số tuyến đường để phù hợp với tiêu chí của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS &MN đã được phê duyệt...

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn cho biết, để thực hiện tốt các nội dung của Chương trình, MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia, trong đó tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN.

“Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn xác định thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cũng như góp phần cùng các địa phương khác trong cả nước thực hiện hoàn thành mục tiêu của Chương trình”, ông Chung chia sẻ.

Tần Minh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top