“Giảm nghèo” thông tin về phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số - Cách làm của tỉnh Điện Biên

Thứ năm, 14/09/2017 16:52

Trong những năm gần đây, ngành TT&TT tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp thông tin tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS đến với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Phát huy sức mạnh tổng hợp các phương tiện truyền thông
 
Căn cứ vào các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ TT&TT, hằng năm Sở TT&TT Điện Biên ban hành hơn 20 văn bản kế hoạch, văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện thị xã, thành phố và các xã có đài Truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền như: tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên năm từng năm; Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng thời, thông qua hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, Sở TT&TT đã tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, tuyên truyền trong các dịp cao điểm phòng, chống HIV/AIDS; Tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy của từng năm (2012 - 2017); tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tháng hành động Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS … Đồng thời, tăng cường theo dõi thông tin đăng, phát về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo nội dung chính xác, kịp thời đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
20171002-m3.jpg
 
Người nhiễm HIV/AIDS được cấp phát thuốc điều trị methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh minh họa
 
Ngoài ra, từ 2012 - 2017 Sở TT&TT Điện Biên đã thẩm định và cấp 5 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, 3 bản tin: Thông tin y tế Điện Biên; Tạp san công tác HSSV liên quan đến công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS với số lượng in và phát hành 14.919 tờ rơi; 1.220 bản sách.
 
Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chủ động đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch tuyên truyền hằng tháng tập trung các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS; thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác phòng chống HIV/AIDS; ảnh hưởng của HIV/AIDS đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống HIV/AIDS gắn với tuyên truyền kết quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ em. Đồng thời, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống HIV/AIDS; công tác tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng nhằm góp phần ổn định an ninh, chính trị ở địa phương.
 
Biên dịch sang tiếng dân tộc thiểu số
 
Ngoài ra, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh còn phối hợp với các đơn vị duy trì, tổ chức phát sóng các chuyên mục “60 phút bạn và tôi”, “An ninh Điện Biên”, “Y tế và sức khỏe”, “Nhà nước và pháp luật”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới” nhằm tăng cường cảnh báo tình hình phức tạp và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của các loại tội phạm nâng cao ý thức tự phòng chống các tệ nạn xã hội, đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Báo Điện Biên Phủ tuyên truyền trên báo thời sự, báo cuối tuần Báo Điện Biên Phủ dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao; riêng báo Điện Biên Phủ điện tử thường xuyên cập nhập thông tin về công tác HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng bằng tiếng phổ thông trên 2 hệ phát thanh và truyền hình, đồng thời, biên dịch sang tiếng Mông, tiếng Thái để tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa.
 
Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tổ chức tốt việc tiếp sóng các chương trình của Đài THVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên; trong đó có nội dung về công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tại địa phương xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống HIV/AIDS gắn với tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cũng được các cơ quan có ấn phẩm báo chí quan tâm. Ngoài việc tuyên truyền nhiệm vụ của ngành, các ấn phẩm còn dành diện tích cho công tác tuyên truyền phòng , chống HIV/AIDS như: Bản tin Tư pháp Điện Biên (Hội đồng phổ biến Giáo dục pháp luật tỉnh); bản tin hoạt động công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh); Thông tin Y tế (Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe - Sở Y tế); bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên (Trung tâm Văn hóa tỉnh)...
 
Trong thời gian tới, ngành TT&TT tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo định hướng, hướng dẫn, quản lý thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin đại chúng trong toàn tỉnh. Tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm báo chí và Đài PT-TH tỉnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Thẩm định, cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức phổ biến luật, các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đến đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động của cơ quan thông qua hệ thống mạng nội bộ; đồng thời viết tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở để tuyên truyền./.
 
Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top