Giảm nghèo thông qua nguồn vốn chính sách: Linh hoạt trong kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn

Thứ ba, 15/08/2017 09:46

Theo ông Đào Thái Hòa, Giám đốc Chi nhánh Ngân hành Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 3/2017, tổng dư nợ cho vay đối với hộ nghèo và gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được hơn 2.090 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn ưu đãi, trung bình hằng năm, toàn tỉnh có hơn 8.000 lượt hộ nghèo, 3.000 lượt hộ cận nghèo, 2.500 lượt học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn. Trung bình mỗi năm, số lao động được giải quyết việc làm là hơn 1.000 lao động. Đặc biệt, nhờ nguốn vốn vay ưu đãi, đơn vị đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn, phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.
 
20170815-m9.jpg
Nhiều hộ dân ở xã Đắk Gằn (Đắk Mil) sử dụng vốn vay từ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện vào những cây trồng có giá trị kinh tế cao.
 
Để có được kết quả này, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đơn vị hoạt động hiệu quả. Ngoài nguồn vốn cấp trên phân bổ, hằng năm, địa phương còn trích nguồn ngân sách chuyển sang cho NHCSXH để cho vay, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
 
Hiện tại, toàn tỉnh có 171/171 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Các điểm giao dịch này được tổ chức định kỳ hằng tháng, qua đó, tạo điều kiện cho đối tượng thụ hưởng được vay vốn, trả nợ, trả lãi kịp thời. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm nhiều hơn trong công tác quản lý, phối hợp với NHCSXH để đôn đốc, kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, nợ xấu giảm dần qua hằng năm. Tính đến hết tháng 3/2017, tỷ lệ nợ xấu toàn Chi nhánh ở mức  0,48% tổng dư nợ.
 
Theo đánh giá của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, những năm qua, nguồn vốn từ NHCSXH là động lực rất lớn, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, một số nơi, công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng thường xuyên nên chưa chủ động trong việc triển khai biện pháp xử lý những hạn chế, từ đó, gây thất thoát vốn của nhà nước. Không những vậy, nguồn vốn sau khi được phân bổ, nhiều hộ gia đình sử dụng sai mục đích, dẫn đến không thoát được nghèo mà nợ xấu còn tăng lên. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, công tác kiểm tra việc sử dụng vốn từ cấp cơ sở cần được các cấp quan tâm, thực hiện linh hoạt hơn.
 
Ông Trần Thanh Long, Phó Ban Dân tộc tỉnh cho rằng: “Các tổ chức đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn cần giao việc giám sát sử dụng vốn cụ thể cho từng bộ phận. Trên cơ sở này, địa phương phải nắm bắt được các hộ vay vốn sử dụng trồng cây gì, nuôi con gì… Tránh tình trạng người dân vay vốn chính sách về sử dụng sai mục đích, gây lãng phí vốn nhà nước mà hiệu quả giảm nghèo không cao”./.
Nguyễn Lương (Đắk Nông điện tử)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top