Giải quyết một số bất cập, điểm nghẽn chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Thứ tư, 20/04/2022 15:08

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính đã được ban hành cách đây hơn 10 năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Nghị định đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và cần có sự sửa đổi, bổ sung để đáp ứng hơn nữa cho công tác quản lý nhà nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính.

202241-u1.jpg 

Ảnh minh họa

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP đã giải quyết một số bất cập, điểm nghẽn chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính mà Nghị định số 47/2011/NĐ-CP chưa giải quyết được như:

Bỏ quy định về việc phải thẩm tra và trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có mức vốn dưới 15 tỷ đồng hoặc từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở lên do không còn phù hợp với các quy định có liên quan tại Luật Đầu tư 2020.

Bỏ quy định điều kiện về khả năng tài chính để được cấp giấy phép bưu chính (02 tỷ đối với cung ứng dịch vụ nội tỉnh, liên tỉnh; 05 tỷ đối với cung ứng dịch vụ quốc tế) do quy định mang tính hình thức, tạo rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

Bỏ yêu cầu về “Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án kinh doanh thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép” trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính do tiêu chí chung chung, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi làm hồ sơ đề nghị cấp cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Giảm số bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính (từ 03 bộ xuống còn 01 bộ).

Giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép bưu chính (từ 30 ngày xuống 20 ngày).

Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính qua “qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ điện tử.

Bổ sung số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật và người liên hệ thường xuyên (tại các mẫu quy định tại Phụ lục I, II, III, IV, V).

Bổ sung quy định thông báo giá cước, công khai giá cước, khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp có các hoạt động có dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng đến tính lành mạnh và bền vững của thị trường (không niêm yết và thực hiện đúng giá cước theo quy định hoặc thực hiện giảm giá, hạ giá liên tục, kéo dài...).

Bổ sung quy định chi tiết về hợp đồng và các chứng từ điện tử trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính để phù hợp với các giao dịch điện tử đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực bưu chính.

Bổ sung yêu cầu người gửi phải cung cấp thông tin về người gửi, người nhận và thông tin liên quan đến bưu gửi và trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính trong lưu trữ thông tin về người gửi, người nhận và thông tin liên quan đến bưu gửi.

Bổ sung thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính để triển khai thực hiện quy định về "thu hồi giấy phép bưu chính" theo quy định tại Điều 24 của Luật Bưu chính.

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2022. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính hết hiệu lực./.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top