Gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, 23/09/2017 13:42

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Nguyên huyện Sơn Hòa, Phú Yên đã có 229 hộ thoát nghèo. Toàn xã còn 56 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,37%.

Sơn Nguyên là một xã miền núi của huyện Sơn Hoà, cách trung tâm của huyện 12 km nằm về phía Đông Bắc của huyện. Năm 2017, Sơn Nguyên được UBND tỉnh Phú Yên công nhận là xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Một trong những tiêu chí quan trọng để thực hiện thành công nông thôn mới là đời sống thu nhập người dân ở đây được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Năm 2011, toàn xã có 292 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 22,53% so với tổng số hộ toàn xã. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 229 hộ thoát nghèo. Toàn xã còn 56 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,37%. 
 
Ông Đặng Văn Thiện-Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên cho biết, để thực hiện đạt tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo, trong hơn 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Hàng năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã cùng với các thôn, các đoàn thể tổ chức rà soát đánh giá hộ nghèo, cận nghèo để xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ, giúp đỡ, tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giúp đỡ hộ nghèo”.
 
UBND xã đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Hòa và Ngân hàng NN&PTNT huyện Sơn Hòa tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Năm 2011, toàn xã có 292 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 22,53% so với tổng số hộ toàn xã. 
 
20170925-m10.jpg
 
Tỷ lệ người có việc làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động của xã hiện nay đạt 92,01% (so với tiêu chí là ≥90%). Để thực hiện mục tiêu này, ông Thiện cho biết, UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng kế hoạch triển khai rộng rãi đến các ban ngành, đoàn thể có trách nhiệm liên quan để phối hợp thực hiện. Thường xuyên rà soát, thống kê số lượng lao động trên địa bàn xã, chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm dạy nghề huyện, các doanh nghiệp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện nhiều giải pháp giúp người lao động có nguồn thu nhập ổn định như: đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay ưu đãi từ chương trình giải quyết việc làm để tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phiên giao dịch việc làm để chủ động tự tìm kiếm việc làm phù hợp với từng cá nhân. Nhờ vậy mà tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trên tổng số người trong độ tuổi lao động ở xã hiện nay là 2.638/2.867 người, đạt tỷ lệ 92,01%.
 
Về nhà ở dân cư, hiện nay trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Xã đã tổ chức xóa 86 nhà tạm cho hộ nghèo và hộ chính sách trên toàn xã. Nhà ở nông thôn đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng 987/1.205 nhà, đạt 81,91%. Đạt mức quy định tối thiểu của vùng về tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng (80%). Để thực hiện đạt mục tiêu này, UBND xã Sơn Nguyên đã tổ chức rà soát số lượng nhà ở trên địa bàn xã, thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo theo Chương trình giảm nghèo hàng năm, tranh thủ các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, sửa chữa và xây mới nhà ở cho hộ gia đình chính sách. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư xây dựng nhà ở đạt chuẩn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình nhà ở dân cư của xã hơn 4,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn Ngân sách Trung ương và Tỉnh hơn 2,6 tỷ đồng, vốn dân đối ứng gần 2,3 tỷ đồng. 
 
Ông Đặng Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên cho biết, nhờ tích cực xây dựng đạt được các tiêu chí về nông thôn mới mà đời sống thu nhập của người dân trong xã tăng lên. Theo điều tra, thu nhập bình quân đầu người ở xã là 27,15 triệu đồng/người/năm. Đạt được kết quả đó là nhờ nhân dân tự nỗ lực trong sản xuất phát triển kinh tế hộ, chủ động tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Xã giữ vững diện tích gieo trồng lúa nước 2 vụ, diện tích trồng cây ngắn ngày. Đồng thời hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và nhu cầu của thị trường. Đồng thời tổ chức cho nhân dân đăng ký các dự án, mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi để giải ngân kịp thời nguồn vốn của cấp trên hỗ trợ phát triển sản xuất hàng năm.
 
Không chỉ thế, ông Đặng Văn Thiện cho biết thêm, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, qua hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã tiến hành nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng, kiên cố hóa kênh mương. Mở rộng, xây dựng mới các nhà văn hóa thôn. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Cảnh quan môi trường sạch đẹp; tường rào cổng ngõ, nhà ở của hộ dân được đầu tư chỉnh trang khang trang. Thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao dần./.
Ngọc Minh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top