Dự án luật hải quan sửa đổi thể hiện quyết tâm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính hải quan

Thứ ba, 04/06/2013 14:08

Ngày 15/5/2013, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị thẩm định Dự án Luật Hải quan sửa đổi theo Quyết định số 1074/QĐ-BTP ngày 9/5/2013 của Bộ Tư pháp về thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Luật Hải quan (sửa đổi). Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị.

img

 Hội đồng thẩm định Dự án Luật Hải quan sửa đổi. Ảnh: Trần Thoang - thutuchanhchinh.vn

 

Tham dự Hội nghị có đại diện của Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Công Thương, Văn hóa Thể thao- Du lịch và các Vụ, Cục thuộc Bộ Tư pháp,Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo.

Qua Hội nghị thẩm định, hầu hết các ý kiến đều cho rằng quá trình chuẩn bị hồ sơ thẩm định của cơ quan soạn thảo là rất công phu, tỉ mỉ.Hồ sơ cung cấp đầy đủ các thông tin cho việc so sánh, đối chiếu các bất cập giữa Luật Hải quan hiện hành với những nội dung mới, tiến bộ trong Dự thảo Luật, với chuẩn mực Hải quan quốc tế của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), các cam kết quốc tế và với kinh nghiệm tốt của Hải quan các nước…Quá trình lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp đã được thực hiện đầy đủ. Qua đó, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, giải trình hợp lý những tồn tại và đưa những điểm mới, tiến bộ vào Dự thảo. Cơ quan soạn thảo cũng đã lập báo cáo Đánh giá tác động, lập Báo cáo tổng kết, và có Thuyết minh chi tiết Dự án Luật Hải quan sửa đổi. Đặc biệt, cơ quan soạn thảo cũng đã chuẩn bị xong 03 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện các nội dung của Dự thảo Luật Hải quan…     

Về nội dung, Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã thể hiện rõ nét quan điểm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; tầm nhìn phát triển kinh tế quốc gia; thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại và đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan trong giai đoạn hiện nay; phù hợp cơ bản với các chuẩn mực hải quan quốc tế và cam kết quốc tế như: Công ước Kyoto, Hiệp định GMS, Khung tiêu chuẩn về An ninh và Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới cũng như các chế định để thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN…

Các ý kiến đánh giá cao tinh thần cải cách thủ tục hành chính nổi bật nêu trong Dự thảo Luật thông qua các quy định mới được đề cập liên quan đến thủ tục hải quan điện tử, thủ tục hải quan một cửa quốc gia (Single Window), giảm thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục hải quan, nêu rõ thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan cho hàng hóa và phương tiện vận tải; áp dụng cơ chế phân loại trước hàng hóa XNK (Advance Rulings); áp dụng chế độ ưu tiên (AEO) đối với doanh nghiệp tuân thủ pháp luật,....Tất các nội dung mới nêu trên là cơ sở để ngành Hải quan tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh quốc tế như hiện nay.

Các đại biểu đã cho ý kiến và cơ bản nhất trí về các điều khoản mới trong Dự thảo liên quan đến địa bàn hoạt động hải quan và mở rộng lãnh thổ hải quan; tổ chức bộ máy hải quan theo hướng tinh gọn; và chức năng truy đuổi liên tục đối với các hoạt động buôn lậu qua biên giới. Hội nghị cũng thống nhất đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại Dự thảo Luật Hải quan với các Luật khác để đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo chức năng, quyền hạn.

Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi được đánh giá là đã đáp ứng hầu hết chuẩn mực hải quan hiện đại, phù hợp với thông lệ và tập quán hải quan tốt nhất của quốc tế, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính và khắc phục được các bất cập với các Luật khác hiện nay.

Sau khi thẩm định, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến theo luật định để Chính phủ trình Quốc hội thông qua theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

 

                                                                                                                      

Theo Trần Thoang - thutuchanhchinh.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top